Geçerli Bir Vekaletle Gümrük İşlemlerinin Takibi Hk – GGM

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-72093537-804.99-00085526507
Konu: Geçerli Bir Vekaletle Gümrük İşlemlerinin Takibi

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİLERİ DERNEĞİ

İlgi : a) 29.03.2023 tarihli, 2023/1605-BU sayılı yazınız.
b) 10.05.2023 tarihli, 85304832 sayılı yazımız.
c) 16.05.2023 tarihli, 2023/2366-BU sayılı yazınız.

İlgi (a)’da kayıtlı yazınızda yolcu işlemlerinin yapıldığı muhtelif gümrük idarelerinde yolcuların yurtdışından otomobil ve eşyası ile gelip Türkiye’ye giriş yapmak üzere başvurularında işlemlerini vekaletle bir temsilci atayarak gümrük müşaviri eliyle yaptırdıkları bu aşamada farklı uygulamalar nedeniyle bazı sorunlar yaşandığı ifade edilmiş; söz konusu hususlara ilişkin olarak ilgi (b)’de kayıtlı yazımızda; konuya ilişkin ayrıntılı ve somut (ilgili gümrük idaresi, yaşanılan sorun, ilgili bilgi ve belgeler vb.) bilgi verilmesi halinde gerekli değerlendirme yapılabileceği belirtilmiş olup ilgi (c)’de kayıtlı yazınızda bahse konu soruna ilişkin olarak somut bilgi/belge iletilememiştir.

4982 sayılı Bilgi Edinme Kanununun 27 nci maddesi uyarınca tavsiye ve mütalaa talepleri söz konusu Kanun kapsamı dışında olduğundan konuya ilişkin olarak Genel Müdürlüğümüzce bildirilecek bir husus bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Hakan DALÇIK
Bakan a.
Daire Başkanı

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Geçerli Bir Vekaletle Gümrük İşlemlerinin Takibi Hk – GGM yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.