EORI Numarası Zorunluluğu Hakkında Yazı – GGM

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-96603261-120.99-00092183495
Konu: EORI Numarası Zorunluluğu

29.12.2023 / 92183495
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, Ortak Transit Sözleşmesine taraf olan ülkelerin NCTS Faz-5′e geçişi ile birlikte ortak transit kapsamındaki transit beyanlarında taşıyıcı kimlik no alanında, Ekonomik Operatör Kayıt Tanımlama Sistemi (EORI) Numarası yer alması gerecek olup, beyan edilen EORI Numarasının geçerliliği sistem üzerinden arka planda otomatik olarak kontrol edilecektir.

Bu çerçevede, NCTS Faz-5 ile birlikte ülkemizden açılan beyanlarda yabancı taşıyıcılar için EORI numaraları beyan edilecek olup, ülkemizde yerleşik taşıyıcı firmalar için ise vergi numaraları beyan edilmeye devam edilecek fakat sistem arka planda otomatik olarak EORI numaraları ile eşleştirme yapacaktır. Söz konusu işleminin sağlıklı yapılabilmesi için ülkemizde yerleşik taşıyıcı firmaların BİLGE sisteminde vergi numaraları ile EORI numaralarını eşleştirmeleri gerekmektedir.

Halihazırda BİLGE şifresi olan firmalar için söz konusu işlemlerin nasıl yapılacağını gösterir EORI eşleştirme kılavuzu ekte yer almaktadır.

Diğer taraftan BİLGE şifresi olmayan firmaların ise herhangi bir gümrük idaresine firma vergi numarası, EORI Numarası ve firma temsilcisi olunduğuna dair tevsik edici vekaletname veya temsilname ile birlikte başvuru yaparak gerekli eşleştirme işlemini yaptırabilmeleri mümkün bulunmaktadır.

Ülkemizin NCTS Faz-5’e geçiş takvimi bilahare Bakanlığımızca duyurulacak olmakla birlikte, taşıyıcı firmalarımızın gerek sınır geçişlerinde gerekse de varış ülkelerinde gerçekleştirilecek gümrük işlemlerinde herhangi bir sorunla karşılaşmaması ve mağduriyet yaşanmaması için gerekli olan vergi numarası EORI numarası eşleştirme işleminin yapılması önem arz etmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ek: EORI Eşleştirme Kılavuzu

Dağıtım:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND)
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD)
Uluslararası Karayolu İle Yük Taşımacıları ve Acente Sahipleri Derneği (UKAT)
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

EORI Numarası Zorunluluğu Hakkında Yazı – GGM yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.