Elektrikli Otomobillerin 8362 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Hk

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-18723479-153.03
Konu: Elektrikli Otomobillerin 2009/15481Sayılı
Karar-Md.104 Kapsamına Alınmasına Dair 8362
Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

26.04.2024 / 96215892
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 2009/15481 sayılı Kararın 104 üncü maddesi kapsamında ortopedik engelli vatandaşlarımız tarafından gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokulabilecek araçlara ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

20.04.2024 tarihli ve 32523 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8362 sayılı Karar eki “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın 3 üncü maddesi uyarınca, 2009/15481 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine “otomobillere” ifadesinden sonra gelmek üzere “ve motor gücü 160 kW’ı geçmeyen elektrikli otomobillere” ibaresi eklenmiştir.

Bu kapsamda, münhasıran engelliler tarafından kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunan ve bu kişiler tarafından serbest dolaşıma sokulan, motosiklet ve motor silindir hacmi 1600 cc.’ye kadar olan otomobillere ilaveten motor gücü 160 kW’ı geçmeyen elektrikli otomobiller de muafiyet kapsamına alınmıştır.

Bilgilerini ve bağlantılarınız yetkili gümrük idarelerinde işlemlerin söz konusu değişiklik kapsamında yürütülmesi hususunda gereğini rica ederim.

Deniz Okan SAVAŞ
Bakan a.
Daire Başkanı

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Elektrikli Otomobillerin 8362 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Hk yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.