EBRD İle MLETR Projesi Anket Sonuçları Bilgilendirme Toplantısı

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı: E-29002382-724.01.02-00094521897
Konu: EBRD İle MLETR Projesi/ Anket Sonuçları Bilgilendirme Toplantısı

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 22.01.2024 tarihli ve E-29002382-724.01.02-00093242654 sayılı yazımız.

İlgi’de kayıtlı yazımızda, Bakanlığımız ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD) işbirliğinde “Dijital Ticaretin Desteklenmesi için Yasal Reform” projesi başlatıldığı ve söz konusu proje kapsamında; kambiyo senetleri, konşimento, taşıma senetleri gibi dış ticarette kullanılan ve ciro edilebilen belgelerin Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) tarafından hazırlanan “MLETR — Model Law on Electronic Transferable Records (Devredilebilir Elektronik Kayıtlara İlişkin Model Kanun)” referans alınarak elektronik ortama taşınması ve elektronik olarak ciro edilebilir hale getirilmesi hususlarının çalışılacağı belirtilmiştir.

Yazımızda devamla, EBDR adına projeyi yürütecek olan T3i Partner Network şirketinin söz konusu projenin ülkemiz dış ticaretine ve iş dünyasına faydalarını doğru ölçebilmek ve ülkemiz ticaret maliyetlerine yansımasını ortaya koymak amacıyla ilk aşama kapsamında bir anket çalışması yürüttüğü bildirilmiş; söz konusu anketin olabildiğince çok paydaşa ulaşabilmesi adına Birlikleri/ Dernekleri/Kurulları/Odaları üyelerine duyurulması ve taraflarınca da doldurulması talep edilmiştir. Ayrıca, bahse konu projenin ve anketin tanıtımına yönelik bir bilgilendirme toplantısının da 26 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirileceği bildirilmiştir. Toplantı esnasında projeye yönelik bilgilendirme amaçlı gerçekleştirilen sunumun bir örneği ekte iletilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu anket süreci tamamlanmış; sonuçlan hakkında katılımcılarının bilgilendirilmesi amacıyla da 7 Mart 2024 Perşembe günü saat 11.00’da çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirilmesi planlanmış olup bağlantı bilgilerinin bir örneği ekte iletilmektedir.

Bilgileri ile anket sonuçlarının katılımcıları ile paylaşılabilmesini teminen 7 Mart 2024 Perşembe günü gerçekleştirilmesi planlanan Anket Sonuçları Bilgilendirme Toplantısı bilgilerinin Birlikleri/Dernekleri/Kurulları/Odaları üyelerine duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

Hüsnü DİLEMRE

Bakan a.

Genel Müdür

Ek:

1-26 Ocak 2024 Bilgilendirme Toplantısı – Sunum
2- Anket Sonuçlan Bilgilendirme Toplantısı – Çevrimiçi Bağlantı Bilgileri

Dağıtım:

Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığına
Türkiye Katılım Bankaları Birliği Başkanlığına
Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Başkanlığına
Finansal Kurumlar Birliği Başkanlığına
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığına (Tobb)
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanlığına (Deik)
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş’ne (Eximbank)
Türk Sanayici ve İşadamları Derneğine (Tüsiad)
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğine (Müsiad)
Türkiye Dış Ticaret Derneğine (TürkTrade)
Dış Ticarete Yön Verenler Derneğine (Dışyönder)
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneğine (Utikad)
Uluslararası Nakliyeciler Derneğine (Und)
Türkiye Liman İşletmecileri Derneğine (Türklim)
İmeak Deniz Ticaret Odası Başkanlığına
Icc Türkiye Milli Komitesine
Ankara Sanayi Odası Başkanlığına
Ankara Ticaret Odası Başkanlığına
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına
Gaziantep Sanayi Odası Başkanlığına
Gaziantep Ticaret Odası Başkanlığına
İstanbul Sanayi Odası Başkanlığına
İstanbul Ticaret Odası Başkanlığına
İzmir Ticaret Odası Başkanlığına
Kocaeli Sanayi Odası Başkanlığına
Kocaeli Ticaret Odası Başkanlığına
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine

Ticaret Bakanlığı İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

EBRD İle MLETR Projesi Anket Sonuçları Bilgilendirme Toplantısı yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.