Diş Fırçası İthalatında Korunma Önlemi Karar 8147

03.02.2024 Sayılı 32449 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 8147

Ekli “Diş Fırçası İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun ve 4067 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

2 Şubat 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

DİŞ FIRÇASI İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR

Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Karar, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde 16/7/2023 tarihli ve 32250 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/4) ile açılan soruşturma sonucunda alınan korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Korunma önlemi

MADDE 2- (1) Aşağıda tabloda yer alan eşyanın ithalatında 3 (üç) yıl süreyle aynı tablo kapsamında gösterildiği şekilde korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.

GTİP EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK
1. Dönem (3/2/2024-2/2/2025) 2. Dönem (3/2/2025-2/2/2026) 3. Dönem (3/2/2026-2/2/2027)
9603.21.00.00.19 0,13 ABD Doları/Adet 0,11 ABD Doları/Adet 0,09 ABD Doları/Adet

Ek mali yükümlülüğün tahsili

MADDE 3- (1) Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(2) Ek mali yükümlülüğün tahsilinde 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Tarife kontenjanı

MADDE 4- (1) Ekli listede yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açılmıştır. Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönemde, ekte yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 6.289.963 adet olarak belirlenmiştir. Ancak her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 2.096.654 adedi geçemez.

(2) Tarife kontenjanının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar kapsamında Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.

Diğer mevzuat

MADDE 5- (1) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tesciline, tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri, korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün tescili, tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Karar 3/2/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

EK: TARİFE KONTENJANI AÇILAN ÜLKELER LİSTESİ

Afganistan İslam Cumhuriyeti, Angola Cumhuriyeti, Antigua Ve Barbuda, Arjantin Cumhuriyeti, Arnavutluk Cumhuriyeti, Azerbeycan Cumhuriyeti, Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Barbados, Belarus Cumhuriyeti, Belize, Benin Cumhuriyeti, Bolivya Çok Uluslu Devleti, Bosna Hersek, Botsvana Cumhuriyeti, Brezilya Federatif Cumhuriyeti, Burkina Faso, Burundi Cumhuriyeti, Bhutan Krallığı, Cezayir Demoktatik Halk Cumhuriyeti, Cibuti Cumhuriyeti, Cook Adaları, Çad Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Dominik Cumhuriyeti, Dominika, Ekvator Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi Cumhuriyeti, El Salvador Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Eritre Devleti, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti, Fas Krallığı, Fiji Cumhuriyeti, Kotdivuar Cumhuriyeti, Filipinler Cumhuriyeti, Filistin Devleti, Fransız Polinezyası, Gabon Cumhuriyeti, Gambiya Cumhuriyeti, Gana Cumhuriyeti, Gine Cumhuriyeti, Gine-Bissau Cumhuriyeti, Grenada, Guatemala Cumhuriyeti, Guyana Kooperatif Cumhuriyeti, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan Cumhuriyeti, Gürcistan, Haiti Cumhuriyeti, Honduras Cumhuriyeti, Irak Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti, Jamaika, Kamboçya Krallığı, Kamerun Cumhuriyeti, Cape Verde Cumhuriyeti, Karadağ, Kazakistan Cumhuriyeti, Kenya Cumhuriyeti, Kırgız Cumhuriyeti, Kiribati Cumhuriyeti, Kolombiya Cumhuriyeti, Komorlar Birliği, Kongo Cumhuriyeti, Kosova Cumhuriyeti, Kostarika Cumhuriyeti, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Küba Cumhuriyeti, Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti, Lesotho Krallığı, Liberya Cumhuriyeti, Libya Devleti, Lübnan Cumhuriyeti, Madagaskar Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Malavi Cumhuriyeti, Maldivler Cumhuriyeti, Malezya, Mali Cumhuriyeti, Marshal Adaları Cumhuriyeti, Mozambik Cumhuriyeti, Birleşik Meksika Devletleri, Mısır Arap Cumhuriyeti, Mikronezya Federe Devletleri, Moğolistan, Moldova Cumhuriyeti, Montserrat, Moritanya İslam Cumhuriyeti, Morityus Cumhuriyeti, Myanmar Birliği Cumhuriyeti, Namibya Cumhuriyeti, Nauru Cumhuriyeti, Nepal Federal Demokratik Cumhuriyeti, Nijer Cumhuriyeti, Nijerya Federal Cumhuriyeti, Nikaragua Cumhuriyeti, Niue, Orta Afrika Cumhuriyeti, Özbekistan Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Palau Cumhuriyeti, Panama Cumhuriyeti, Papua Yeni Gine Bağımsız Devleti, Paraguay Cumhuriyeti, Peru Cumhuriyeti, Ruanda Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Samoa Bağımsız Devleti, Sao Tome ve Prinsipe Demokratik Cumhuriyeti, Senegal Cumhuriyeti, Seyşeller Cumhuriyeti, Sırbistan Cumhuriyeti, Sierra Leone Cumhuriyeti, Solomon Adaları, Somali Federal Cumhuriyeti, Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti, Saint Kitts ve Nevis Federasyonu, St.Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Sudan Cumhuriyeti, Surinam Cumhuriyeti,  Esvatini Krallığı, Şili Cumhuriyeti, Tacikistan Cumhuriyeti, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti, Tayland Krallığı, Doğu Timor Demokratik Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Tonga Krallığı, Trinidad ve Tobago Cumhuriyeti, Tunus Cumhuriyeti, Tuvalu, Türkmenistan, Uganda Cumhuriyeti, Ukrayna, Umman Sultanlığı, Uruguay Doğu Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı, Vanuatu Cumhuriyeti, Bolivarci Venezüella Cumhuriyeti, Yemen Cumhuriyeti, Zambiya Cumhuriyeti, Zimbabve Cumhuriyeti.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Diş Fırçası İthalatında Korunma Önlemi Karar 8147 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.