Denizli Serbest Bölgesinin Yer ve Sınırlarının Belirlenmesi

25.11.2023 Tarihli 32380 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 7888

Ekli “Denizli Serbest Bölgesinin Yer ve Sınırlarının Belirlenmesi ve Kurulup İşletilmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 2 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

24 Kasım 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

DENİZLİ SERBEST BÖLGESİNİN YER VE SINIRLARININ BELİRLENMESİ VE KURULUP İŞLETİLMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1- 10/3/2000 tarihli ve 2000/398 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Denizli Serbest Bölgesinin Yer ve Sınırlarının Belirlenmesi ve Kurulup işletilmesine Dair Kararın 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 2- Denizli Serbest Bölgesini kurup işletmekle, DENSEB Denizli Serbest Bölgesi Kurucusu ve İşleticisi Anonim Şirketi 12/6/2030 tarihine kadar yetkili kılınmıştır.”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Denizli Serbest Bölgesinin Yer ve Sınırlarının Belirlenmesi yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.