Cumhurbaşkanı Kararı 7782

14.11.2023 Tarihli 32369 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 7782

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %3,5 olarak belirlenmesine, 6183 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

13 Kasım 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Cumhurbaşkanı Kararı 7782 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.