Bitki Sağlık Sertifikası Talebi Hakkında Yazı

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : E-21817801-320.99-12029493
Konu : Bitki Sağlık Sertifikası Talebi

24.11.2023 / 12029493
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 02.11.2023 tarihli ve E-21817801-320.99-11762965 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere ilgi yazımızla, gıda ürünlerinin ihracatında Bitki Sağlık Sertifikası (BSS) talep edilmesi durumunda sadece gıda güvenilirliği yönüyle sertifika (Sağlık Sertifikası veya alıcı ülke talebine göre düzenlenen sertifika) düzenlenmiş ürünler için BSS düzenlenmesi talimatlandırılmıştı.

Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesi (IPPC) ile uygulamaya konulan ISPM-12 (Bitki Sağlık Tedbirleri için Uluslararası Standartlar) ile BSS’lerin düzenlenme esasları belirlenmiştir.

ISPM-12 standardına göre; BSS’ler bitkilerin, bitkisel ürünlerin veya diğer düzenlemeye tabi ürünlerin ithalatçı ülkelerin bitki sağlığı ithalat gerekliliklerini karşıladığını ve tasdik beyanına uygun olduğunu kanıtlamak için verilmektedir. Ayrıca ithalatçı ülkelerin ulusal bitki koruma organizasyonlarının, düzenlemeye tabi karantina zararlısı organizmaları taşıma potansiyeline sahip olmadıkları noktaya kadar işlenmiş olan bitki ve bitkisel ürünler veya bitki sağlığı önlemleri gerektirmeyen diğer maddeler için bitki sağlık sertifikalarına ihtiyaç duymaması gerektiği ISPM12’de vurgulanmaktadır.

Bitki Karantinası Kayıt ve Takip Sistemi (BKKTS)’nde BSS düzenlenerek Ülkemizden ihraç edilen ürünler incelendiğinde, “paketli sigara, takviye edici gıda, bitkisel yağ karışımlı cilt bakım serumu, maden suyu, salça, sirke, hazır çorba, ekmek mayası, nar ekşisi sosu, pilav, tahin, helva, sirke gibi” gibi bitki olmayan veya bitki özelliğini yitirecek kadar ileri işlem görmüş ürünlere BSS düzenlendiği görülmüştür.

Bitki Karantinası Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilecek bitki sağlığı ve karantina kontrollerinin etkinliğinin arttırılması amacıyla aşağıda belirtilen kurallara göre BSS düzenlenmesi gerektiğine karar verilmiştir.

Bu kapsamda;

1- Her yıl güncellenen 2023/5 sayılı Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği) Ek-7 listesinde yer alan ürünler için BSS düzenlenmesi,

2- 2023/5 sayılı tebliğin Ek-7 sayılı listesinde yer almayan ancak alıcı ülkenin yetkili otoritesi tarafından resmi yazıyla veya Bakanlığımızın National Plant Protection Organization (NPPO) kontak noktasına BSS talep edildiği belirtilen ürünlere BSS düzenlenmesi,

3- İlave bileşen eklenmemiş, ileri derecede işlem görmemiş ve bitki özelliğini kaybetmemiş bitki, kurutulmuş meyve ve sebzeler için BSS düzenlenmesi,

4- Gıda Güvenirliğine yönelik Sağlık Sertifikası düzenlenmiş olan bitkisel orjinli gıda ürünleri için (numune olanlar dahil) BSS talep edilmesi durumunda BSS düzenlenmesi,

5- Ülkemize girişi gerçekleşmiş ancak henüz ithalatı gerçekleşmemiş (antrepolarda veya serbest bölgelerde bulunan) ürünler için Re-Export BSS düzenlenmesi,

6- Zirai Karantina Müdürlükleri, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ile Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ilgili personellerinin konu hakkında bilgilendirilmesi,
hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Doç. Dr. Yunus BAYRAM
Bakan a.
Genel Müdür V.

Dağıtım:
Tüm Zirai Karantina Müdürlüklerine
Çıkış İlleri İl Müdürlüklerine

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Bitki Sağlık Sertifikası Talebi Hakkında Yazı yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.