Bazı Ürünlerde Gümrük Vergisi Oran Değişikliği

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-68460249-458.99-00096314090
Konu : Bazı Ürünlerde Gümrük Vergisi Oran Değişikliği

DAĞITIM YERLERİNE

Meksiko Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda, Meksika Genel İthalat ve İhracat Vergileri Kanunu kapsamında 22.04.2024 tarihli Meksika Federal Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak yürürlüğe giren Kararname ile çelik, alüminyum, tekstil, giyim, ayakkabı, ahşap, plastik ve mamulleri, kimyasal ürünler, kağıt ve karton, seramik ürünler, cam ve mamulleri, elektrikli teçhizat, ulaşım ekipmanları, müzik aletleri ve mobilya ile ilgili 544 gümrük tarife kodunda sınıflandırılan malların ithalatında gümrük vergilerinin %5 ila %50 arasında değişen oranlarda yeniden tesis edilmesine yönelik bir düzenleme yapıldığı ifade edilmektedir.

Adil piyasa koşullarının sağlanması ve yerli sanayinin gelişimini teşvik etmek ve iç pazarı desteklenmesi amacıyla yapılan düzenlemelere ilişkin olarak daha detaylı bilgi https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5724207&fecha=22/04/2024#gsc.tab=0 internet adresinden erişilebilen Kararname metninde bulunmakla birlikte; ilgili Müşavirlikçe İngilizce diline yapılan gayri resmi tercüme yazımız ekinde iletilmektedir.

Bu itibarla, öz konusu duruma ilişkin olarak anılan ülke ile işbirliği yapan üyelerinize e-posta ile bilgilendirme yapılmasının ve ilave bilgi için ilgili Ticaret Müşavirliğimiz (meksika@ticaret.gov.tr) ile temasa geçilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Koray Ali KONCA

Bakan a.

Daire Başkan V.

Ek:
1-Decree that modifies the Rate of the Law of General Import and Export Taxes,published in the
Official Gazette of the Federation on April 22, 2024

Dağıtım:
Türkiye ve Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreterliğine
Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğine

İhracat Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Bazı Ürünlerde Gümrük Vergisi Oran Değişikliği yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.