Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/22) Hk

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-73421605-100-00092766869
Konu: Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ(İthalat:2024/22)

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği gibi, 31.12.2023 tarihli 32416 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:2024/22) uyarınca 8703.80.10.00.21, 8703.80.10.00.29, 8703.80.10.00.39 GTİP’li eşyanın Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler menşeli olmayanlarının serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca veya yetki verdiği kurum veya kuruluşça düzenlenen ”İzin Belgesi” aranacak olup İzin Belgesi Muafiyeti sağlanabilmesi için eşyanın A.TR Dolaşım Belgesi veya ilgili Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında menşe ispat belgesi ile gelmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda anılan Tebliğe konu eşyanın ithali için BİLGE Sisteminde 2819 doküman kodlu; “Elektrikli Araç İthalat İzin Belgesi” oluşturulmuş olup mezkur belgenin beyan edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan bahse konu eşyanın AB menşeli veya STA imzalanan ülkeler menşeli olması ve beyannamenin ekli belgeler bölümünde “A.TR, EUR-1, EURO-MED, Fatura Beyanı ve Menşe İspat Belgesi” belgelerinden biriyle beyan edilmesi şartıyla izin belgesi muafiyeti sağlanacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

EK: Tablo (Ülke Adı-Anlaşma Kodu)

Dağıtım;

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/22) Hk yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.