Azerbaycan Menşeli Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Karar 8690

30.06.2024 Tarihli 32588 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 8690

 

Ekli “Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”m yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun, 7260 sayılı Kanun ve 7497 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

29 Haziran 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1- 1/3/2021 tarihli ve 3583 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1– (1) Bu Kararın amacı, 18/1/2021 tarihli ve 3429 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması ile 24/5/2024 tarihli ve 8512 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında ‘Tercihli Ticaret Anlaşması’IN Tadil Eden Protokol uyarınca Azerbaycan Cumhuriyeti menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.”

MADDE 2– Aym Kararın 2 nci maddesinde yer alan tablonun sonuna aşağıdaki tarife kontenjanı satırı eklenmiştir.

2204.21.93.00.00  

 

 

15.000 hl

2204.21.94.00.00
2204.21.95.00.00
2204.21.97.00.00
2204.21.98.00.00
2206.00.59.00.00

MADDE 3- Bu Karar 1/7/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür

Ticaret Bakanlığı için Tıklayınız.

Mevzuat için Tıklayınız.

Azerbaycan Menşeli Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Karar 8690 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.