Azerbaycan Menşeli Ürünlerin İthalatı Tarife Kontenjanı

30.06.2024 Tarihli 32588 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 2/3/2021 tarihli ve 31411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ek-1’inde yer alan Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesine aşağıdaki satır eklenmiştir.

 

 

 

 

AZ016

2204.21.93.00.00  

 

 

 

01.01-31.12

   

 

 

 

BSGTY

 
2204.21.94.00.00
2204.21.95.00.00
2204.21.97.00.00
2204.21.98.00.00
2206.00.59.00.00

MADDE 2- Bu Tebliğ 1/7/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

 

Azerbaycan Menşeli Ürünlerin İthalatı Tarife Kontenjanı yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.