Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Karar 8303

05.04.2024 Tarihli 32511 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 8303

Ekli “Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”m yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

4 Nisan 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

YAĞLIK AYÇİÇEĞİ TOHUMU VE HAM AYÇİÇEĞİ YAĞI İTHALATINDA
TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 25/1/2024 tarihli ve 8142 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın 1 inci maddesinde yer alan tablonun Tarife Kontenjanı Dönemi Sonu başlıklı sütununda yer alan “15/4/2024 (Bu tarih dâhil)” ibaresi “22/4/2024 (Bu tarih dâhil)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Karar 8303 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.