ATV UTV Cinsi Motorlu Araçlar – GGM

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-85593407-156.01

Konu: ATV-UTV Cinsi Motorlu Araçlar

13.03.2024/94463804
DAĞITIM YERLERİNE

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının 26.12.2023 tarihli ve 38598 sayılı yazısı ekinde alınan ATV-UTV cinsi motorlu araçlarla ilgili 21.12.2023 tarih ve 18565 sayılı yazı ile Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilen yazımız bilgi edinilmesini teminen ilişikte gönderilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

H. Sadi ÇETİNTAŞ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

EKLER : 2 adet yazı

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-17474625-162.99
Konu : ATV-UTV

01.11.2021 / 68580925
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA
(Gelir İdaresi Başkanlığı)

İlgi :19.10.2021 tarihli ve 76264044-135[52-1-747]-E.120161 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda özetle, 10.9.2015 tarihli ve 10406778 sayılı “ATV ve UTV” konulu Bölge Müdürlüklerimize dağıtımlı yazımızda; “… ATV (All Terrain Vehicle) isimli araçlarda, genellikle sadece sürücünün veya bazı durumlarda sürücünün arkasına bir yolcunun oturabileceği koltuk bulunmakta, sürücü/yolcu koltuğu aracın ortasına konumlanmış durumda, gidon tipi bir sistemle kontrol edilmekte ve bu araçlar eğlence-yarış veya eşya taşıma amaçlı kullanılmaktadır.

UTV (Utility Task Vehicle) isimli araçlarda genellikle camla kaplı olsun olmasın bir ön panel, çevresi metal çubuklardan oluşturulmuş açık bir sürücü- yolcu kabini, iki kişinin yan yana oturabileceği koltuklar, arka kısmında yükleme bölümü bulunmakta ve bu araçlar direksiyon simidi vasıtasıyla kontrol edilmekte insan, eşya taşıma veya özel amaçlı kullanılabilmektedir….” açıklamalarına yer verildiği belirtilerek Başkanlığınızca yapılacak mevzuat çalışmalarında değerlendirilmek üzere, söz konusu araçlar için Genel Müdürlüğümüz tarafından esas alınan yeni/ek bir tanımlama/belirleme olup olmadığı hususu sorulmaktadır.

Bilindiği üzere 30.12.2019 tarihli ve 30994 Sayılı (2. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 6)’nın 8701.91.10-8701.95.90 Kombine Nomanklatür kodları aralığında motor gücü esasına göre sınıflandırılan “traktörler”e ilişkin açıklama notlarında aşağıdaki kriterler belirtilmiştir:

“8701 91 10 ila 8701 95 90 Diğerleri

Bu alt pozisyonlar, aşağıdaki özelliklere sahip, traktör olarak kullanılmak üzere tasarlanan “her tür arazi için dört tekerlekli taşıtları-ATV” da kapsar:

–      iki ön tekerleğin döndürülmesiyle yönetilen ve motorlu araba tipi direksiyon sistemine (Ackerman prensibi) dayanan, tekerleğin döndürülmesini kontrol eden iki kulplu gidon;

–                              tüm tekerleklerde fren;

–                              otomatik debriyaj ve geri vites;

–      zor arazide kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış ve bağlanan ekipmanı çekmek için düşük düzeyde yeterli güç verebilen bir motor;

–                              bir zincir ile değil şaftlarla tekerleklere iletilen güç;

–                              engebeli araziler için uygun derin sırt desenine sahip lastikler;

–      aracın kendi kuru ağırlığının iki katı veya daha fazlasını çekme ve itme kapasitesine sahip herhangi bir tür kuplaj cihazı, örneğin; çeki tertibatı;

–      freni bulunmayan römorkun kendi kuru ağırlığının iki katını veya daha fazlasını çekme kapasitesi. Bu özellik, ATV’lerin çekme kapasitesini ve kuru ağırlığını (hiçbir sıvı, yolcu veya kargodikkate alınmadan hesaplanan ağırlık) kilogram cinsinden tam olarak gösteren teknik doküman, kullanıcı el kitabı, üreticiden veya ulusal makamdan alınan sertifika ile kanıtlanabilir.

Yukarıda belirtilen tüm özellikleri karşılayan ve 8701 91 10 alt pozisyonuna ilişkin Açıklama Notlarına uygun olan araçlar tarım veya ormancılık traktörleri olarak sınıflandırılır. Aksi takdirde eşya 8701 91 90, 8701 92 90, 8701 93 90, 8701 94 90 ve 8701 95 90 alt pozisyonlarından birinde sınıflandırılır.

Yukarıda belirtilen tüm özellikleri karşılamayan, “her tür arazi için dört tekerlekli taşıtlar-ATV” 8703 pozisyonunda sınıflandırılır.” denilmiştir.

Anılan açıklama notlarının devamında ise 8701.91.10 alt pozisyonu kapsamındaki traktörlerin özellikleri ve ayrım kriterleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

“8701 91 10 Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler

Bu alt pozisyonlar, en az üç tekerleği olan ve inşa edilişleri ve aletleri göz önüne alınarak açıkça tarım, bahçe tarımı ve ormancılık amaçlarıyla kullanılmak üzere tasarlanan tarım veya ormancılık traktörlerini kapsar.

Bu çeşit taşıtlar genellikle saatte 45 km maksimum hıza sahiptir.

Bu taşıtların motorları, örneğin; kilitli diferansiyel sistemleri kullanırken maksimum çekme kuvvetine ulaşabilir. l l ic

Bunların lastikleri; tarım, bahçecilik veya ormancılık amaçlarına uygun derin sırt tasarımına sahiptir.

Tarımsal traktörler genellikle tarımsal makinelerin (tırmık, pulluk vs.) yükseltilmesi veya alçaltılmasına imkan veren hidrolik tertibatla, diğer makineleri veya araçları çalıştırmak için kullanılan motora güç sağlayan çıkış mili ve römorklar için kavrama tertibatı ile donatılmışlardır. Bunlar, aksesuarlar olarak kabul edildiğinde elleçleme alet ve cihazlarını (saman yükleyiciler, gübre yükleyiciler, vs.) çalıştırmak için tasarlanan hidrolik tertibatla da donatılmış olabilirler.

Bu alt pozisyonlar, üzüm bağlarında, fidanlıklarda kullanılan yükseltilmiş şasili traktörler ile dağ traktörleri ve alet taşıma traktörleri gibi özel olarak yapılmış traktörleri de kapsar…”

Öte yandan, TGTC’nin 87. faslının 2 no.lu notunda, “2.-Bu Fasıl anlamında “traktör”; tabirinden, esas itibariyle diğer kara taşıtlarını, cihazları veya yükleri çekmekte veya itmekte kullanılmak üzere imal olunan ve asıl görevlerinin yanı sıra alet, gübre, tohum vb. taşımaya mahsus tertibatı bulunan veya bulunmayan motorlu kara taşıtları anlaşılır…” hususları kayıtlıdır.

Diğer taraftan, ATV/UTV’lerin 87.03 veya 87.04 pozisyonlarında sınıflandırılmasını gerektirecek nitelikte bulunduğu durumlarda GTİP tayini; eşyanın esas olarak insan veya eşya taşıma amaçlı olması, daha özel düzeyde kullanım yeri/amacı, yakıt tipi, silindir hacmi vb. kriterlere göre yapılmaktadır.

Bu çerçevede, söz konusu eşya hakkında evvelce bildirilen görüşlerimize ilave edilebilecek bir husus bulunmamaktadır.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

H. Sadi ÇETİNTAŞ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

ATV UTV Cinsi Motorlu Araçlar – GGM yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.