A.TR Dolaşım Belgelerine Islak İmza Tatbik Edilmesi

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-16934678-180.01-00096458307
Konu: A.TR Dolaşım Belgelerine Islak İmza
Tatbik Edilmesi

05.05.2024 / 96458307
DAĞITIM YERLERİNE

Avrupa Komisyonu’ndan alınan 2 Mayıs 2024 tarihli ve 3217940 sayılı bir örneği ekli yazıda, Komisyon’un A.TR Dolaşım Belgelerinde ıslak imza yerine QR kod bulunmasını hukuki ve teknik açıdan değerlendireceği, bu değerlendirme sonuçlanıncaya kadar Türk Gümrük İdaresi’nin elektronik ortamda düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerine 1 Mayıs 2024 tarihinden başlayarak ıslak imza tatbik etmesinin istendiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2/5/2024 tarihli ve 96374360 barkod numaralı yazısıyla ikinci bir talimata kadar MEDOS üzerinden elektronik ortamda düzenlenen ve QR kod içeren A.TR Dolaşım Belgelerinin 12 no.lu gümrük vizesi hanesinin ayrıca gümrük memurlarımızca imzalanması gerektiği ifade edilmiştir.

Avrupa Komisyonu’nun anılan yazısında da belirtildiği üzere, 1 Mayıs 2024 tarihi ve öncesinde düzenlenmiş olup; eşyanın sevk halinde olması, geçici depolama yerinde beklemesi, antrepoda bulunması vb. sebeplerle 1 Mayıs 2024 tarihi ve sonrasında Avrupa Birliği (AB) gümrüklerine sunulabilen ve ıslak imza içermeyen A.TR Dolaşım Belgelerinin ıslak imzalı addedilmesi amacıyla Bakanlığımızca bir genel kabul metni hazırlanarak Avrupa Komisyonu’na iletilecektir.

Bu kapsamda, 1 Mayıs 2024 tarihi ve öncesinde düzenlenmiş olması nedeniyle üzerinde ıslak imza bulunmayan A.TR Dolaşım Belgelerinin AB gümrüklerince kabul edilmesinin önünde bir engel bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Hüsnü DİLEMRE
Bakan a.
Genel Müdür

Ek: Avrupa Komisyonu yazısı

Dağıtım:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığına
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığına
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanlığına
Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul, Mersin Gümrük Müşavirleri Derneklerine
Uluslararası Nakliyeciler Derneği

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

A.TR Dolaşım Belgelerine Islak İmza Tatbik Edilmesi yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.