A.TR Dolaşım Belgelerine Islak İmza Tatbik Edilmesi – GGM

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-20117910-163.01.01-00096374360
Konu : A.TR Dolaşım Belgelerine Islak İmza Tatbik Edilmesi
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünden alınan

02.05.2024/96374360
DAĞITIM YERLERİNE

Avrupa Komisyonu’ndan şifahen edinilen bilgiye göre, 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren MEDOS üzerinden elektronik ortamda düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin, salgın kapsamında alman önlemlerin yürürlükten kalkması nedeniyle ıslak imzalı olmadığı sürece kabul edilmeyeceği ve ihracatçılarımızın mağdur edilmemeleri amacıyla 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren (bu tarih dahil olmak üzere) MEDOS’ta düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin 12 no.lu gümrük vizesi hanesine gümrük memurlarımızca ıslak imza tatbik edilmesi gerektiği,

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) arasında yasal zeminde bir çözüm bulunması ve söz konusu çözüm bulunana dek mevcut uygulamamızın devamı için geçiş dönemi tanınması hususlarında Komisyon ile görüşmelerin devam ettiği,

AB’ye yönelik ihracatlarda MEDOS üzerinden düzenlenen EUR. 1 Dolaşım Belgesi, EUR-MED Dolaşım Belgesi ve menşe şahadetnamelerinde ıslak imza olmasına gerek olmayacağı, bir başka ifadeyle mevcut uygulama devam edileceği,

İfade edilmektedir.

Bu itibarla, konuya ilişkin ikinci bir talimata kadar 1 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla A.TR Dolaşım Belgelerinin onay ve vize aşaması mevcut durumda olduğu gibi elektronik olarak gerçekleştirilecek ancak belgenin ihracatçı tarafından MEDOS sistemi üzerinden çıktısının alınmasının ardından “gümrük vizesi” kutusu gümrük memurlarınca imzalanacaktır.

Bilgileri ile bağlantınız gümrük idarelerine konuyla ilgili gerekli talimatın verilmesi ve uygulamanın eksiksiz yürümesini teminen tedbirlerin alınması hususunda ivedilikle gereğini rica ederim.

Erdal KARAHİSAR
Bakan a.
Genel Müdür V.

Dağıtım:
Gereği:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Bilgi:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Türkiye İhracatçılar Meclisi
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

A.TR Dolaşım Belgelerine Islak İmza Tatbik Edilmesi – GGM yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.