2024 Gümrük Mevzuatı İthalat İhracat Mevzuatı

2024 Yılı Türk Gümrük Tarife Cetveli, TGTC 2023/2024 Değişim Tablosu, 2024 Yılı Gümrük Mevzuat Gümrük Mevzuatı, İthalat İhracat Mevzuatı ve İlgili Kanun, Yönetmelik ve Tebliğlerin Değişiklikleri


TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELLERİ

2024 Yılı İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli

TGTC 2023/2024 Değişim Tablosu

TGTC 2022/2023 Değişim Tablosu

TGTC 2021/2022 Değişim Tablosu

TGTC 2020/2021 Değişim Tablosu

TGTC 2019/2020 Değişim Tablosu

GTİP


2024 YILI TÜTÜN VE ALKOL ÜRÜNLERİNİN UYGUNLUK BELGESİ VE HİZMET BEDELLERİ


CUMHURBAŞKANI KARARLARI

 • İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6625)
 • İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6626)
 • Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6627)
 • Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6628)

2024 YILI İTHALAT TEBLİĞLERİ

 • Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/1)
 • Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/2)
 • Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/3)
 • Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/4)
 • Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/5)
 • Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/6)
 • Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/7)
 • Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/8)
 • Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/9)
 • Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/10)
 • Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/11)
 • Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/12)
 • İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/13)
 • Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/14)
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2024/15)
 • Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/16)
 • Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/17)
 • Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/18)
 • Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/19)
 • Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ (İthalat: 2024/20)
 • İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2024/21)

2024 YILI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ TEBLİĞLERİ

 • İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/1)
 • Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/3)
 • Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/4)
 • Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/5)
 • Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/6)
 • Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/7)
 • Telsiz Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/8)
 • “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/9)
 • Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/10)
 • Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/11)
 • Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/12)
 • 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/13)
 • Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/14)
 • Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/15)
 • Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/16)
 • Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/18)
 • Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/19)
 • Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/20)
 • Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/21)
 • Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/23)
 • Pamukların Kontrolüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/24)
 • Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/25)

BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI TEBLİĞLERİ

 • İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2024/1)
 • İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2024/2)
 • İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2024/3)

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

2024 Gümrük Mevzuatı İthalat İhracat Mevzuatı yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.