2024/25 Sayılı Müdürlük Emri A.TR Dolaşım Belgeleri Hk

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
Bursa Gümrük Müdürlüğü

Sayı: E-91495572-120-00096645373
Konu: 2024/25 Sayılı Müdürlük Emri

MÜDÜRLÜK EMRİ
2024/25

Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.05.2024 tarihli ve 96374360 sayılı yazıları ile MEDOS üzerinden elektronik ortamda düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin 12 no.lu gümrük vizesi hanesine gümrük memurlarınca ıslak imza tatbik edilmesi gerektiği yönünde verilen talimata istinaden Müdürlüğümüzce düzenleme yapılması gereği hâsıl olmuş olup bu çerçevede;

1- A.TR Dolaşım Belgelerinin 12 no.lu gümrük vizesi hanesine Transit Servis Şefliğinde görevli personel tarafından ıslak imza atılarak vize işleminin gerçekleştirilmesi,

2- Mesai saatleri dışındaki A.TR Dolaşım Belgelerinin vize işlemlerine yönelik olarak yükümlüsü tarafından her bir belge için 250,00 TL tutarında mesai ücretinin yatırılması, yükümlüsü tarafından A.TR Dolaşım Belgesinin 12 no.lu gümrük vizesi hanesinde beyan edilen ihracat beyannamesi için yatırılmış olan mesai ücretinin olması durumunda A.TR Dolaşım Belgesinin vize işlemi için ilave mesai ücretinin aranmaması,

3- A.TR Dolaşım Belgelerinin vize işlemleri için Pazartesi gününden Perşembe gününe kadar mesai saatleri dışındaki 17:00 – 18:00 saatleri aralığında Müdürlüğümüz Transit Servis Şefliğinde nöbetçi personel bulundurulması ve işlemlerin ilgili personel tarafından gerçekleştirilmesi, bu saatler dışındaki vize işlemleri için Bursa OSB Tır Parkındaki Transit Servis Şefliğinde nöbetçi olarak bulunan personel tarafından işlemlerin gerçekleştirilmesi,

4- A.TR Dolaşım Belgelerinin vize işlemleri için Cuma günleri ise mesai saatleri dışındaki 17:00 – 19:00 saatleri aralığında Müdürlüğümüz Transit Servis Şefliğinde nöbetçi personel bulundurulması ve işlemlerin ilgili personel tarafından gerçekleştirilmesi, bu saatler dışındaki vize işlemleri için Bursa OSB Tır Parkındaki Transit Servis Şefliğinde nöbetçi olarak bulunan personel tarafından işlemlerin gerçekleştirilmesi,

5- A.TR Dolaşım Belgelerinin vize işlemleri için Cumartesi ve Pazar günleri ise Bursa OSB Tır Parkındaki Transit Servis Şefliğinde nöbetçi olarak bulunan personel tarafından işlemlerin gerçekleştirilmesi, hususlarında gereğinin ifası ile uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesini önemle rica ederim.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

2024/25 Sayılı Müdürlük Emri A.TR Dolaşım Belgeleri Hk yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.