Zorunlu Güzergah Uygulaması Hakkında – GGM

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-96603261-102.03-000
Konu: Zorunlu Güzergah Uygulaması

DAĞITIM YERLERİNE

Gürbulak Gümrük Kapımızda devam etmekte olan inşaat faaliyetleri nedeniyle oluşabilecek yoğunlukların önlenmesine yönelik Bakanlığımızca bazı idari tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu çerçevede, ülkemiz üzerinden transit olarak İran İslam Cumhuriyeti’ne gidecek, kendi tekerlekleri üzerinde hareket eden ve kendisi eşya olarak beyan edilen çekici cinsi araçlar, Gürbulak Gümrük Kapımızdaki inşaat faaliyetleri sonuçlanıncaya kadar giriş gümrük idarelerince çıkış yapmak üzere Esendere Gümrük Müdürlüğüne yönlendirilecektir.

Bu kapsamdaki araçlara ilişkin ülkemiz hareketli beyannamelerde, varış gümrük idaresi olarak Gürbulak Gümrük Müdürlüğü seçilmiş olması durumunda tescil işlemi yapılmayacak ve beyanname mükellefçe düzeltilmesini teminen reddedilecektir.

Yurtdışından başlatılmış olan beyanlarda ise beyanname üzerine gerekli meşruhat düşülerek, mükelleflere Esendere Gümrük Müdürlüğünden çıkış yapılması hususu tebliğ edilecektir. Bu kapsamdaki beyannamelere, Esendere Gümrük Müdürlüğünce varış gümrük idaresi değişikliği işlemi yapılacak olup 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 241 inci maddesinde yer alan idari para cezası uygulanmayacaktır.

Söz konusu uygulama 19.02.2024 tarihi itibarıyla başlatılacak olup yukarıda ifade edilen hususların dikkate alınması önem arz etmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB)
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD)
Uluslararası Nakliyeciler Derneğine (UND)
Uluslararası Karayolu İle Yük Taşımacıları ve Acenteleri Derneğine (UKAT)
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirler Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirler Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirler Derneğine

Zorunlu Güzergah Uygulaması Hakkında – GGM yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.