YKTS Firma Bilgileri Hakkında Yazı – GGM

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-73421605-161.99-00094475897
Konu : YKTS Firma Bilgileri

DAĞITIM YERLERİNE

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği’nden alman yazılarda, firma adına vekâlet kaydı olmayan kullanıcılar tarafından firma genel bilgilerine müdahalede bulunulmasının firmanın kaydını onaysız duruma düşürdüğü bu nedenle de tescil işlemlerinde aksama yaşandığı bildirilerek sorunun çözümü talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak, YKTS’de firma kaydı genel bilgilerinde firmanın kendisi ve/veya onaylanmış statüde olan dolaylı ve doğrudan temsilcileri dışında kalan kullanıcıların firma kayıtlarında değişiklik yapmasına izin verilmemesi şeklinde teknik düzenleme yapılmıştır.

Diğer taraftan, halihazırda firma kaydı olan firmalara ilişkin yeni dolaylı ve doğrudan temsilci kayıtları yapılabilmesi için firma genel bilgileri doldurulmaksızın doğrudan “Vekalet Giriş” sekmesinden kayıt işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Emine Bilgehan TEKELİOĞLU
Bakan a.
Daire Başkanı

Dağıtım:

Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

YKTS Firma Bilgileri Hakkında Yazı – GGM yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.