Yetkisiz İş Takibinin Engellenmesine Yönelik Denetimler Hk

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı: E-76107777-161.99-00095292933
Konu: Yetkisiz İş Takibi Hk

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

İlgi: 19.03.2024 tarihli 2024/1514-BU sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız konusu hususlara ilişkin olarak 20.03.2024 tarihli ve 95157817 sayılı yazımızla bağlantı idarelerimize mevzuat hükümleri doğrultusunda yetkisiz iş takibinin engellenmesine yönelik denetimlerin arttırılması yönünde bilgilendirme yapılmış olup ayrıca yetkisiz iş takibinin önlenmesi amacıyla Derneğiniz üyelerinden de destek ve işbirliği beklenmektedir.

Diğer taraftan eşyanın tesliminde kişi bilgilerinin YKTS-BİLGE sistemine kayıt edilmesi uygulamasından, eşya tesliminin işletmenin sorumluluğunda olduğu göz önüne alınarak BİLGE Sisteminde eşya teslimine ilişkin yapılan düzenleme çerçevesinde eşyanın teslim edildiği kişi bilgisinin sisteme kaydedilmesi ve YKTS’ye gümrük müşavir yardımcısı ve diğer profilinde kayıt yapılması uygulamasına Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 01.06.2023 tarihli 85907695 sayılı talimatları ile 05.06.2023 tarihi itibariyle son verildiği ve bu uygulamaya yönelik başka herhangi bir işlem yapılmadığı hususunda,

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Hayrettin YILDIRIM
Bölge Müdürü

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Yetkisiz İş Takibinin Engellenmesine Yönelik Denetimler Hk yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.