Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Dair Tebliğ

28.12.2023 Tarihli 32413 Sayılı Resmi Gazete,

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığından:

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 5/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğin Ek-1’inde yer alan listenin (42) numaralı

43 Tekirdağ Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü Yetkili Yetkili Yetkili”

 

MADDE 2- Aynı Tebliğin Ek-2’sinde yer alan listeye (42) numaralı satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

43 Tekirdağ Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü”

 

MADDE 3– Aynı Tebliğin Ek-4’ünde yer alan listeye (60) numaralı satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

61 Tekirdağ Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü”

 

MADDE 4- Aynı Tebliğin Ek-6’sında yer alan listeye (10) numaralı satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

11 Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü”

 

MADDE 5- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı ile Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Dair Tebliğ yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.