Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri (YGM) Verilerine Erişim

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-82858591-161.99-00091414739
Konu : Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri (YGM)
Verilerine Erişim

28.11.2023/91414739

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere Gümrük Yönetmeliğinin 576 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendi “Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin adı-soyadı, tüzel kişi ticaret unvanı, faaliyet adresi, telefon ve e-posta adresi bilgileri Bakanlık internet sayfasında yayımlanır. Bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda, yedi gün içerisinde bilgilerin sistem aracılığıyla güncellenmesi için Bakanlığa bildirimde bulunulur.” hükmünü amirdir.

Bakanlığımızın internet sayfasının e-hizmetler menüsü, e-işlemler sekmesi altında yer alan “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Sistemi” programı kullanıcı önyüzünde yer alan “YGM Listesi” bağlantısında güncelleme yapılmış olup programda kayıtlı bulunan “Onaylanmış” statüdeki tüm yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine ait bilgilere erişim sağlanabilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

Tekin ÇİTOĞLU
Bakan a.
Daire Başkanı

Dağıtım:

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine

İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine

Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine

Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine

Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine

 

 

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri (YGM) Verilerine Erişim yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.