Ürün Güvenliği ve Denetimi 2024/38

13.06.2024 Tarihli 32575 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİNİN FAALİYETTEN SÜRELİ MEN’İ HAKKINDA TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2024/37)

MADDE 1– (1) 31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/24) hükümlerine aykırı davranan, aşağıda unvanı ve adresi belirtilen şirketlerin anılan Tebliğ kapsamındaki faaliyetleri; 14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ve mezkûr Tebliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsü geri alınmıştır.

Firma Unvanı Adresi
GOAT ULUSLARARASI GÖZETİM
HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
BURUNCUK MAH. ÇANAKKALE
ASFALTI CAD. NO:605/A MENEMEN/İZMİR

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Ürün Güvenliği ve Denetimi 2024/38 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.