Ürün Güvenliği ve Denetimi 2024/17 Değişiklik

01.03.2024 Tarihli 32476 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

ANNE VE BEBEK ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2024/17)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2024/34)

MADDE 1- 31/12/2023 tarihli ve 32416 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anne ve Bebek Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/17)’nin Ek-1’i, Ek-2/A’sı ve Ek-2/B’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin Ek-3’ünde yer alan “3. Test raporu ve ithal edilmek istenen ürüne ait fotoğraflar (**)” ibaresi “3. Akredite bir laboratuvardan alınmış test raporu ve ithal edilmek istenen ürüne ait fotoğraflar (**)” şeklinde, “** Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği kapsamındaki ürünler için ayrıca AB Uygunluk Beyanı” ibaresi “** Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği ve Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) (LVD) kapsamındaki ürünler için ayrıca AB Uygunluk Beyanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

‘EK-1

İTHALATTA DENETLENEN ÜRÜNLERİN TABİ OLDUKLARI YÖNETMELİKLER VE STANDARTLAR

Yetkili Kuruluş İlgili Mevzuat Standartlar
Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK)
Ticaret Bakanlığı
Tüketicinin Korunması
ve Piyasa Gözetimi
Genel Müdürlüğü
Oyuncak Güvenliği

Yönetmeliği (OGY)

Tarım ve Orman Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmelik (KODEKS) Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2019/44) (Ek-2)
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) (LVD)
Ticaret Bakanlığı
Tüketicinin Korunması
ve Piyasa Gözetimi
Genel Müdürlüğü
Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği TS EN 1273

Çocuk bakıra eşyaları- Bebek yürüteçleri- Güvenlik gerekleri ve deney yöntemleri

TS EN 1466

Çocuk bakımı ürünleri- Evde kullanıma yönelik portatif pusetler ve taşınan yalaklar-Güvenlik gereksinimleri ve test yöntemleri

TSEN 1400+A2

Çocuk bakım ve bakım eşyaları-Bebekler ve küçük çocuklar için emzikler-Güvenlik kuralları ve deney yöntemleri

TSEN 13138-3

Yüzme eğitimi için yüzmeye yardımcı donanımlar-Bölüm 3: Kullanıcının

yerleştirildiği yüzme koltuklan için güvenlik gereksinimleri ve deney yöntemleri
TS EN 13209-2 Çocuk Kullanım ve Bakım Malzemeleri, Bebek Taşıyıcıları, Güvenlik Gereksinimleri ve Test Yöntemleri
TS EN 14350+Al

Çocuk bakım eşyaları-İçme donanımı- Güvenlik gereklilikleri ve deney yöntemleri

TS EN 14372

Çocuklar için kullanım ve bakım eşyaları- Çatal-Bıçak ve mama eşyaları-Güvenlik Kuralları ve Deneyler

TS EN 14988+A1

Çocuklar için yüksek sandalyeler-Gerekler ve deney yöntemleri

DENETİME TABİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Sıra No. GTİP Madde Adı İlgili Yönetmelikler veya Standartlar
1. 3922.20.00.00.11 Çocuklar için klozet daraltıcılar KKDİK

(Kadmiyum Bileşikleri, Fitalat, Kurşun bileşikleri, Dioktilkalay (DOK) bileşikleri, Polisiklik-aromatik hidrokarbonlar

(PAH))

2. 3924.10.00.00.21 Biberonlar Yalnızca bebek ve çocukların kullanıma yönelik olanlar, göğüs ucu koruyucu, anne sütü için göğüs kalkanı, süt saklama payeti ve kabı TS EN 1400+A2

TS EN J435O+A1

TS EN 14372

KKDİK (Kurşun, Kadmiyum, PAH, Fitalat, DOK)

3. 3924.10.00.00.22 Alıştırma bardakları
4. 3924.10.00.00.29 Diğerleri
5. 3924.10.00.00.31 Biberonlar
6. 3924.10.00.00.32 Alıştırma bardakları
7. 3924.10.00.00.39 Diğerleri
8. 3924.90.00.00.11 Emzikli biberon başlıkları
9. 3924.90.00.00.19 Diğerleri
10. 3926.90.97.90.16 Emzikler
11. 3926.90.97.90.17 Diş kaşıyım OGY KKDİK (Kurşun, Fitalat, Kadmiyum, PAH, DOK)
12. 3926.90.97.90.18 Diğerleri Yalnızca bebek ve çocukların kullanıma yönelik olanlar, TSEN I400+A2

TS EN 14350+A1

TS EN 14372

13. 4014.90.00.00.12 Emzikli biberon başlıkları
14. 4016.99.97.00.12 Emzikler göğüs ucu koruyucu, anne sütü için göğüs kalkanı, süt saklama poşeti ve kabı KKDİK (Kurşun, Kadmiyum, PAH, Fitalat, DOK)
15. 7013.41.10.00.00 El imali olanlar Yalnızca cam bebek biberonları TS EN 14350+A1
16. 7013.41.90.00.00 Makina imali olanlar
17. 7013.49.10.00.00 Sertleştirilmiş camdan olanlar
18. 7013.49.91.00.00 El imali olanlar
19. 7013.49.99.00.00 Makina imali olanlar
20. 9401.61,00,00.11 Çocuklar için olanlar Çocuk mama sandalyeleri, yürüteçler ve taşıyıcılar TS EN 14988+A1

TS EN 1273

TS EN 1466

2i. 9401.69.00.00.11 Çocuklar için olanlar
22. 9401.71.00.00.11 Çocuklar için olanlar
23. 9401.79.00.00.11 Çocuklar için olanlar
24. 9401.80.00.00.11 Çocuklar için olanlar
25. 9503.00.49.00.00 Diğerleri Yetiniz yüzme oturakları TS EN 13138-3
26. 9503.00.95.00.00 Plastik maddelerden olanlar
27. 9619.00.30.10.00 Sentetik veya suni liflerden Yalnız

tampon, hijyenik ped, göğüs pedi

ve çocuk bezi

KKDİK

(Azoboyar maddeler, Nonil fenol ve Nonil fenol etoksilatları, PAH, DOK, Fitalat)

28. 9619.00.30.90.00 Diğerleri
29. 9619.00.40.10.00 Örme olanlar
30. 9619.00.40.90.00 Diğerleri
31. 9619.00.50.10.00 Örme olanlar
32. 9619.00.50.90.00 Diğerleri
33. 9619.00.71.10,00 Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar Yalnız.

tampon, hijyenik ped, göğüs pedi ve çocuk bezi

KKDİK

(Nonilfenol ve Nonil fenol etoksilatları, PAH, DOK, Fitalat)

34. 9619.00.71.90.00 Diğerleri
35. 9619.00.75.10.00 Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatkaveya selüloz liflerden olanlar
36. 9619.00.75.90.00 Diğerleri
37. 9619.00.79.10.00 Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar
38. 9619.00.79.90.00 Diğerleri
39. 9619.00.81.10.00 Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar
40. 9619.00.81.90.00 Diğerleri
41. 9619.00.89.10.00 Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar
42. 9619.00.89.90,00 Diğerleri

Ek-2/B

DENETİME TABİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Sıra No. GTİP Madde Adı İlgili Yönetmelikler veya Standartlar
1. 3923.21.00.00.11 Tüm sıvılar için torbalar Yalnızca bebek ve çocukların kullanıma yönelik olanlar, göğüs ucu koruyucu, anne sütü için göğüs kalkanı, süt saklama poşeti ve kabı TS EN 1400+A2 TS EN 14350+A1

TSEN 14372

KODEKS (Yalnızca biberon, biberon başlığı, alıştırma bardağı, emzik, çocukları cezbedici nitelikte olan su mataraları vb. ürünler)

2. 3923.29.10.00.11 Tüm sıvılar için torbalar
3. 3923.29.90.00.11 Tüm sıvılar için torbalar
4. 3923.30.10.00.19 Diğerleri
5. 4014.90.00,00.19 Diğerleri
6. 6307.90.10.00.11 Askılı bebek taşıyıcıları TS EN 13209-2
7. 6307.90.98.00.11 Askılı bebek taşıyıcıları
8. 7013.99.00.00.00 Diğerleri TSEN 14350+A1
9. 8414.10.81.90.00 Diğerleri Yalnızca süt sağma pompaları, sel halinde olanlar için pompa ve bileşenleri KKDİK (Kurşun, Kadmiyum, PAH, Filalat, DOK) TSEN 1400+A2 TS EN 14350+A1 KODEKS (Yalnızca gıdayla temas eden ürünler) LVD (Yalnızca elektrikli pompalar)
10. 8414.10.89.90.00 Diğerleri

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Ürün Güvenliği ve Denetimi 2024/17 Değişiklik yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.