Ürün Güvenliği ve Denetimi 2024/1 Değişiklik

01.03.2024 Tarihli 32476 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2024/1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE  DENETİMİ: 2024/32)

MADDE 1- 31/12/2023 tarihli ve 32416 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/1)nin Ek-1’indeki tabloda yer alan 97, 98, 99, 100, 104, 107 ve 109 sıra numaralı satırlar yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Ürün Güvenliği ve Denetimi 2024/1 Değişiklik yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.