Tütün ve Alkol Ürün İzleme Sistemi Uygulama Tebliği Ek Seri No 1

02.11.2023 Tarihli 32357 Sayılı Resmi Gazete 

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

TÜTÜN MAMULLERİ, MAKARON, YAPRAK SİGARA KÂĞIDI VE ALKOLLÜ İÇKİLERDE ÜRÜN İZLEME SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 1)

MADDE 1- 11/9/2020 tarihli ve 31241 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kâğıdı ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliğinin 3.2. bölümünün (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Tütün ve Alkol Ürün İzleme Sistemi Uygulama Tebliği Ek Seri No 1 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.