Tütün İthalatında Bitki Sağlığı Kontrolleri 31.03.2024

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
İthalat ve Menşe Dairesi

Sayı : E-20117910-116[GGM-19]

Konu : 31.03.2024 Tarihinden Sonra Tütün İthalatında Bitki Sağlığı Kontrolleri

15.03.2024 / 95035989

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere; Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinin Geçiş Süreci başlıklı Geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında; “(3) Bu Tebliğin hükümleri Ek-7’deyer alan 0802.22.00.00.00, 0802.52.00.00.00, 0804.10.00.00.00, 0804.20.90.00.19, 0806.20.10.00.00, 0806.20.30.00.00, 0806.20.90.00.00, 0813.10.00.00.00, 0901.11.00.00.00, 1212.91.20.00.00, 2403.91.00.00.00 ve 2403.99.90.00.00 GTİP’li ürünlerin ithalatında 31/3/2024 tarihine kadar uygulanmaz.” şeklinde bir düzenleme yer almaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden alınan 15.03.2024 tarihli ve 13629181 sayılı yazıda;

“….Bu kapsamda; 31/03/2024 tarihinden önce ülkemize girişi gerçekleşmiş ve antrepoda bekleyen 2403.91.00.00 ve 2403.99.90.00.00 GTİP‘li tütün ürünlerinin 31/03/2024 tarihinden sonra ülkemize ithal edilmek istenmesi ve ürünlerin 31/03/2024 tarihinden önce Ülkemize giriş yaptığının belgelendirilmesi durumunda; Bitki Sağlık Sertifikası (BSS) aranmadan Bitki Karantinası Yönetmeliği gereği bitki sağlığı kontrolleri yapılacak olup uygunluğu tespit edilen ürünlerin yurda girişine izin verilecektir.”

Denilmektedir.

Bu itibarla, 31.03.2024 tarihinden önce ülkemize giriş yapmış ve bu durumu belgelendirilmiş 2403.91.00.00 ve 2403.99.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonundaki eşyanın 31.03.2024 tarihinden sonra ithal edilmek istenmesi halinde, Bitki Sağlık Sertifikası (BSS) aranmadan Bitki Karantinası Yönetmeliği gereği yapılan kontrollerin sonucuna göre “Uygunluk Belgesi” düzenlenerek ithali gerçekleştirilecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Tütün İthalatında Bitki Sağlığı Kontrolleri 31.03.2024 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.