Türkiye ile Katar Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması

01.03.2024 Tarihli 32476 Sayılı Resmi Gazete

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KATAR DEVLETİ HÜKÜMETİ ARASINDA
TİCARET VE EKONOMİK ORTAKLIK ANLAŞMASININ NOTALARLA BİRLİKTE ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7498  –   Kabul Tarihi: 21/2/2024

MADDE 1- (1) 26 Kasım 2018 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması”nın “Notalar”la birlikte onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Türkiye ile Katar Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.