Türkiye ile Kamboçya Arasında Çifte Vergi ve Kaçakçılık Kanun

02.11.2023 Tarihli 32357 Sayılı Resmi Gazete

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAMBOÇYA KRALLIĞI HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASININ NOTALARLA BİRLİKTE ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7469                                                                      Kabul Tarihi: 26/10/2023

MADDE 1- (1) 27 Şubat 2022 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamboçya Krallığı Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması”nın “Notalar”la birlikte onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

1/11/2023

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara İçin Tıklatınız.

Türkiye ile Kamboçya Arasında Çifte Vergi ve Kaçakçılık Kanun yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.