TPS-OIC Menşe İspat Belgesi Hakkında

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-20117910-180.99-00092900848
Konu: TPS-OIC Menşe İspat Belgesi

11.01.2024/92900848
DAĞITIM YERLERİNE

İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi 37. Bakanlar Toplantısında TPS-OIC Menşe Kuralları Anlaşmasının 1 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla uygulanması kararlaştırılmış, bu kapsamda İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Menşe Kuralları Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik yayımlanarak 1 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Konuya ilişkin olarak, Bakanlığımız Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği’nden alınan 13.11.2023 tarihli ve 90912734 sayılı yazıda;

İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Menşe Kuralları Anlaşmasının 26 ncı maddesinin “7. Katılımcı Devletler birbirlerine, kendi Gümrük idarelerinde veya yetkili makamlarında TPS-OIC Menşe ispat Belgesinin düzenlenmesinde kullanılan mühürlerin örnek baskılarını ve söz konusu belgelerin sonradan kontrolünden sorumlu gümrük idarelerinin veya yetkili makamlarının adreslerini sağlar. ” hükümlerini amir olduğu;

Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Umman’ın mühür örneklerini ve sonradan kontrol adreslerini Bakanlığımıza iletmedikleri; bu nedenle, anılan ülkelerin TPS-OIC Menşe Kuralları Anlaşması’nm 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklerini halihazırda yerine getirmemiş durumda olduğu;

Pakistan ve Malezya’nın ise Anlaşma’nın yürürlüğe konulmasıyla ilgili tüm yasal yükümlülüklerini yerine getirmiş olmakla birlikte; kendi ülkelerinde TPS-OIC Menşe ispat Belgesi düzenlemedikleri ve diğer taraf ülkelerce düzenlenen TPS-OIC Menşe İspat Belgelerini kabul etmediklerinin öğrenildiği;

İfade edilmiştir.

Bu çerçevede; Türkiye’den bahse konu Anlaşma’yı fiilen uygulamayan ülkelere yapılan ihracatta TPS-OIC Menşe İspat Belgesi düzenlenmesi durumunda, ihracatçılarımızın mağduriyet yaşamasının önüne geçilmesini teminen bahse konu ülkelere yönelik düzenlenen TPS-OIC Menşe İspat Belgelerinin karşı ülkelerce kabul edilmeyerek mezkur belgeye istinaden tercihli tarife uygulanmasının reddedilebileceği hususunda ihracatçıların bilgilendirilmesi önem arz etmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Kadir TURSUN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Dağıtım;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine
Türkiye İhracatçılar Meclisine
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonuna
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

TPS-OIC Menşe İspat Belgesi Hakkında yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.