Televizyon Radyo Video ve Birleşik Cihazlar Maktu Ücretler

16.12.2023 Tarihli 32401 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 7955

Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video ve birleşik cihazlar ile görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen diğer cihazlardan 2024 yılında alınacak maktu ücretlerin, 23/12/2019 tarihli ve 1841 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında yer aldığı şekilde tespit edilmesine, 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

15 Aralık 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Televizyon Radyo Video ve Birleşik Cihazlar Maktu Ücretler yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.