Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Eşya – GGM

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-21558579-166.02[GGM-05]
Konu: Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Eşya

26.01.2024 / 93355351
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza intikal eden bazı olaylardan, 31.12.2023 tarihli ve 32416 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/5)” kapsamı Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolüne tabi eşyanın ülkemize girişi sırasında gerçekleştirilen kontroller yapılmadan söz konusu eşyanın ülkemize girişine izin verilebildiği görülmektedir.

Bu itibarla, yukarıda bahsi geçen Tebliğ kapsamında yer alan eşyanın ülkemize girişi sırasında gerçekleştirilen kontrollerin daha dikkatli bir şekilde yapılması ve kontrolleri tamamlanmadan eşya sevkiyatına izin verilmemesi hususunda,

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Eşya – GGM yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.