TAREKS ve İthalatta Standartlara Uygunluk Tebliği Değişiklikler

Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Değişiklikler

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde ithalatta ürün güvenliği denetim süreçlerinde önemli değişikliklere gidilmiştir. Yeni düzenlemeler, ürün güvenliği konusundaki hassasiyeti artırmayı ve denetim süreçlerini daha etkin bir şekilde yürütmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS)’nin risk analizi yapısını güçlendirmek adına çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.

Belge talepleri kapsamında, TAREKS üzerinden yapılan başvurularda, ürünlere ait fatura ve gümrük belgesinin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Bu değişiklikle birlikte, 10 sayılı Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği, 16 sayılı Tıbbi Cihazların İthalat Denetim Tebliği ve 18 sayılı Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin İthalat Denetimleri Tebliğlerinde olduğu gibi, ithal edilecek ürünlere ait fotoğrafların sisteme yüklenmesi zorunlu hale getirilmiştir. Bu sayede, olası sistem suiistimallerinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Belge yükleme süresi, denetime yönlendirilen başvurularda 2 günden 20 iş gününe uzatılmıştır. Başvuru sahiplerinin bu süre içerisinde gerekli belgeleri TAREKS’e yüklememesi, başvurunun olumsuz sonuçlanmasına neden olacaktır.

Ayrıca, halihazırda 12 ve 10 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamında ithalatta ürün güvenliği denetimleri gerçekleştirilen anne ve bebek ürünleri ile birlikte hassas kullanıcı gruplarını hedefleyen yeni ürünlerin de eklenmesiyle 17 sayılı ÜGD Tebliği oluşturulmuştur.

Sektör ve ilgili kamu kuruluşlarıyla yapılan çalışmalar ve istişareler sonucunda, iş makinelerinin uygun ve güvenli olarak piyasaya arz edilebilmesini temin etmek amacıyla, 2024/2 sayılı Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinaların İthalat Denetimi Tebliği oluşturulmuştur.

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği Değişiklikler

(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/1)‘e dair İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği’nde yapılan değişikliklere göre, TSE-TAREKS uygulamasına tabi ürünlerin denetim esaslarında önemli düzenlemeler gerçekleşti. Özellikle 7224, 7225, 7226 ve 7228 tarife pozisyonundaki bazı takım çelikleri ile soğuk hadde ürünleri artık TSE kapsamına alındı. Diğer yandan, 7013 tarife pozisyonundaki çocuk bakım ürünleri ise Tebliğ kapsamından çıkarıldı.

Bu güncellemelerin yanı sıra tebliğ metninde yapılan değişikliklerin detayları şu şekildedir:

  • Fiili denetim durumunda, gerekli belgelerin TAREKS’e yüklenmesi için tanınan süre, 2 işgününden 20 işgününe çıkarılmıştır. Belgelerin belirlenen süre içinde yüklenmemesi halinde, başvuru iptal edilmeyecek ancak olumsuz bir sonuç alınacaktır. Önceki uygulamada belgelerin süresinde yüklenmemesi durumunda başvuru iptal ediliyor ve daha yüksek bir ücretle yeniden başvuru yapılması gerekiyordu. Bu yeni düzenleme ile bu pratik sona ermiştir.
  • TAREKS’e yüklenen test raporu veya denetim birimince talep edilen diğer belgelerin, ilgilisi tarafından düzenlenmemesi durumunda, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz bir sonuçla sonuçlandırılacaktır.
  • Geri gelen eşyanın ithalatında belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, artık gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilecektir (24010099901680104513570).

Mevzuatlara Dönmek için Tıklayınız.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

TAREKS ve İthalatta Standartlara Uygunluk Tebliği Değişiklikler yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.