Tahlil Raporları Tebligat Tarihi Bilgisi – GGM

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-17474625-109
Konu : Tahlil Raporları Tebligat Tarihi Bilgisi

10.05.2024 / 96633987
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 18.04.2016 tarihli ve 15393158 sayılı yazımız.
b) 25.03.2021 tarihli ve 62654092 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, Gümrük Laboratuvarlarındaki tahlil işlemlerinin kâğıtsız ortamda hızlı, kolay, eksiksiz yürütülmesine, arşivlenmesine, merkez ve taşradan takibine ve verilerin izlenmesine imkan veren, “Laboratuvar Analiz ve Raporlama Programı” (LARA) 15.03.2016 tarihi itibari ile tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri tarafından kullanılmaya” başlamıştır.

Laboratuvar Müdürlüklerince analizleri tamamlanan beyannamelere ait tahlillerden kalan numunelere ilişkin ikinci tahlil talebi, imha veya saklama süreçlerinin elektronik olarak takip edilebilmesi için, BİLGE Sistemi Muayene Kontrol ekranındaki Laboratuvar İşlemleri sekmesine “Tebliğ Tarihi” alanı eklenerek tahlil sonuçlarının ilgili memurca beyan sahiplerine tebliğ ettirilen tarihin zorunlu alan olarak girilmesi sağlanmış olup, ilgili memurlarca “Tebliğ Tarihi” alanının BİLGE Sistemine girilmesine azami derecede hassasiyet gösterilmesi gerektiği ilgide kayıtlı yazılarımız ile bildirilmişti.

Laboratuvar Müdürlüklerimizden Genel Müdürlüğümüze intikal eden bilgilerden ve tarafımızca LARA programı üzerinden yapılan incelemelerden, beş/altı ay öncesinde laboratuvar tahlil raporu düzenlenmiş bazı beyannamelerde (ekseriyetle ertelenmiş “kapatma” sekmesi tıklanarak blokesi kaldırılıp “çıkabilir” statüye getirilen ihracat beyannameleri) tebliğ tarihlerinin muayeneden sorumlu memurlarca sisteme girilmediği görülmüştür.

Bu itibarla, analizleri tamamlanan beyannamelere ait Laboratuvar Müdürlüklerince yürütülen, tahlillerden kalan numunelere ilişkin ikinci tahlil talebi, imha, iade, tasfiye ve saklama süreçlerinde aksama veya olumsuzluklara sebebiyet verilmemesi adına, BİLGE Sistemi Muayene Kontrol ekranındaki Laboratuvar İşlemleri sekmesine eklenmiş olan “Tebliğ Tarihi” alanına tahlil sonuçlarının ilgili memurca beyan sahiplerine tebliğ ettirilen tarih bilgisinin girilmesi hususunda bağlantı Gümrük idarelerinizdeki muayeneden sorumlu memurların bilgilendirilmeleri ve konuya gerekli hassasiyeti göstermeleri önem arz etmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Tarık MAVİLİ
Bakan a.
Daire Başkanı

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Tahlil Raporları Tebligat Tarihi Bilgisi – GGM yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.