Sırbistan NCTS Faz 5 Uygulamasına Geçiş – GGM

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-96603261-724.01.03-00093369331
Konu: Sırbistan’da NCTS Faz 5 Uygulamasına Geçiş

25.01.2024/93369331
DAĞITIM YERLERİNE

Ülkemiz ile birlikte Avrupa Birliği (AB), Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) üye ülkeleri, Birleşik Krallık, Kuzey Makedonya ve Sırbistan’ın taraf olduğu, 1987 tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme (Ortak Transit Sözleşmesi) uyarınca, gümrük idarelerinde transit rejimi kapsamında kullanılan NCTS’in güncel versiyonu olan Faz 5’e geçiş sürecine ilişkin olarak Sırbistan Gümrük İdaresinden alınan ve ekte yer alan bildirimde, Sırbistan’da NCTS Faz 5’in 28.01.2024 tarihinde uygulamaya alınacağı ve bu kapsamda, 27.01.2024 tarihi saat 21:00 ile 28.01.2024 tarihi saat 16:00 arasında aksaklıkların yaşanmasının beklendiği bildirilmektedir.

Yukarıda belirtilen tarihler itibarıyla anılan ülkeye/ülkeden Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme kapsamında taşıma yapacak firmaların bilgi edinebilmesini teminen üyelerinize konuyla ilgili olarak duyuru yapılması hususunda gereğini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ek:
Sırbistan Gümrük İdaresi’nden alınan duyuru örneği

DAĞITIM:
–      Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB)
–      Uluslararası Nakliyeciler Derneğine (UND)
–      Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Demeği (UTİKAD)
–      Uluslararası Karayolu İle Yük Taşımacılığı ve Acente Sahipleri Derneğine (UKAT)
–      Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
–      Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
–      İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
–      İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
–      Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Sırbistan NCTS Faz 5 Uygulamasına Geçiş – GGM yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.