Satınalma Yöneticiliği Uzmanlık Sertifikası

SATINALMA YÖNETİCİLİĞİ UZMANLIK SERTİFİKASI

 • MYK UMS Meslek Standartları ile Uyumlu,

 • IFPSM ile Uluslararası Geçerlilik,

 • Teorik ve Uygulamalı,

 • Satınalma Mesleğinin En Geçerli ve İtibarlı,

 • Stratejik Satınalma ve Kategori Yönetimi

  • Satınalma Vizyon ve Misyon

  • Satınalma Kategorileri ve Stratejileri

  • Satınalma Organizasyonu ve Ekibi

  • Satınalma Süreç Yönetimi

  • Sürdürülebilir Satınalma

  • Satınalma Risk Yönetimi

  • Yeni Satınalma Teknikleri

  • Sektörel ve Bölgesel Satınalma Stratejileri

 

 • Satınalma Bütçe Yönetimi

  • Satınalma Bütçe Süreci

  • Bütçe Dönemi Fiyat Tahminleri

  • Tedarikçi Sipariş Dağılımı

  • Bütçe Dönemi ABC Analizleri

  • Bütçe Dönemi Satınalma Stratejileri

  • Bütçe Gerçekleşme Analizi

 

 • Satınalma Tedarikçi Yönetimi

  • Tedarikçi Araştırma Yöntemleri

  • Tedarikçi Seçme ve Değerlendirme

  • Tedarikçi Sayısı Belirleme Stratejileri

  • Tedarikçi Yönetim Stratejileri

  • Tedarikçi İlişkileri Yönetimi

  • Tedarikçi Denetleme ve Geliştirme

  • Tedarikçi İşbirlikleri

  • Tedarikçi Risk Yönetimi

  • Tedarikçi Ödüllendirme Sistemleri

 

 • Satnalma Sözleşme Yönetimi

  • Satınalma Sözleşme Stratejileri

  • Satınalma Sözleşme Süreci

  • Satınalma Sözleşme Maddeleri

  • Sözleşmeler Hukuku

  • Kamu İhale Kanunu

 

 • Endirekt Satınalma ve Dış Kaynak Yönetimi

  • Yap-Satınal Kararları

  • Endirekt Satınalma Modeli

  • Yatırım/İşletme Giderleri – CAPEX/OPEX

  • e-Katalog Yönetimi

 • Satınalma Fiyat Yönetimi

  • Satınalma Talepleri Yönetimi

  • Satınalma Teklif Yönetimi

  • Satınalma Sipariş Yönetimi

  • Fiyat Müzakereleri

  • Maliyet Analizleri ve Maliyet Modelleri

  • Toplam Sahip Olma Maliyeti (TCO)

  • Maliyet Düşürme Stratejileri

 

 • Satınalma Birimi İdari Yönetimi

  • Liderlik ve Yöneticilik

  • Kişisel Gelişim Yetenekleri / İletişim-Zeka-Davranış

  • Satınalma Birim Hedefleri Yönetimi

  • Satnalma Diğer Birim İlişkilerinin Yönetimi

  • Satınalma İnsan Kaynakları Yönetimi

  • İşçi Sağlığı deneme bonusu veren siteler ve İş Güvenliği

 

 • Satınalma Rapor Yönetimi

  • Satınalma Raporlama Sistematiği

  • Satınalma Rapor Hazırlama Tekniği

  • Dashboard – Kokpit Raporlama

  • Rapor Sunum Teknikleri