Radiesse(+) Lidocaine Ticari Tanımlı Eşya GTİP Bilgisi

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-17474625-162.01
Konu : Radiesse(+) Lidocaine Ticari Tanımlı Eşya GTİP
Bilgisi

02.01.2024 / 92549874
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza ilgilisince verilen dilekçelerde özetle, “RADIESSE (+) Lidocaine Enjekte Edilebilir İmplant” ticari tanımlı eşyanın diğer ülkelerde 30.04 tarife pozisyonunda sınıflandırıldığından bahisle, laborauvar müdürlüklerimizde 3304.99 GTİP‘inde sınıflandırılmasına itiraz edilerek, gümrük tarife istatistik pozisyonunun yeniden değerlendirilmesi talep edilmiştir.

Tarife tespiti hususunda tereddüte mahal vermemek adına konu Dünya Gümrük Örgütüne iletilmiş olup, bahse konu ürüne ilişkin DGÖ ile yapılan yazışmalar neticesinde, RADIESSE (+) Lidocaine Enjekte Edilebilir İmplant ürününün sınıflandırılmasına ilişkin tavsiyelerini içerir yazıları Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü kanalıyla 21.12.2023 tarihinde Genel Müdürlüğümüze iletilmiştir. Mezkur yazıda özetle, bahse konu eşyanın ilgili fasıllarda yer alan açıklamalar ile GYK 1 v e 6’nın uygulanmasıyla 3304.99 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılmasının gerektiği yönünde değerlendirmeye yer verildiği görülmüştür.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Radiesse(+) Lidocaine Ticari Tanımlı Eşya GTİP Bilgisi yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.