Özel Tüketim Vergisi Kanunu Vergi Tutarı Hakkında Karar 7803

18.11.2023 Tarihli 32373 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARAR

Karar Sayısı: 7803

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

17 Kasım 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

17/11/2023 TARİHLİ VE 7803 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1– (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan “- Diğerleri; — Sadece elektrik motorlu olanlar” satırı altındaki malların, özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı
(%)
87.03 — Sadece elektrik motorlu olanlar
—Motor gücü 160 kW’ı geçmeyenler
—- Özel tüketim vergisi matrahı 1.450.000 TL’yi aşmayanlar 10
—- Diğerleri 40
— Motor gücü 160 kW’ı geçenler
—- Özel tüketim vergisi matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayanlar 50
—- Diğerleri 60

MADDE 2– (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.


4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan “- Diğerleri; — Sadece elektrik motorlu olanlar” satırı altındaki malların, özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının (eski) hali;

 

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı (%)
8703
— Sadece elektrik motorlu olanlar
—Motor gücü 160 kW’ı geçmeyenler
—- Özel tüketim vergisi matrahı 1.250.000 TL’yi aşmayanlar 10
—- Diğerleri 40
— Motor gücü 160 kW’ı geçenler
—- Özel tüketim vergisi matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayanlar 50
—- Diğerleri 60

Özel Tüketim Vergisi Kanunu Vergi Tutarı Hakkında Karar 7803 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.