Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Tebliği 12

30.12.2023 Tarihli 32415 Sayılı (2. Mükerrer) Resmi Gazete

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 12)

MADDE 1- 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin;

a) (II/C/1.2.1) ve (II/C/1.3) bölümlerinin birinci paragraflarında yer alan “1.004.200 TL’nin” ibareleri “1.591.200 TL’nin” şeklinde,

b) (II/C/5.1) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “1.004.200 TL’yi” ibaresi “1.591.200 TL’yi” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Tebliği 12 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.