ÖTV Tutarları Karşılaştırma Tablo 03.01.2024

T.C.
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Gelir İdaresi Başkanlığı

(III) SAYILI LİSTE

(4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (12/3) maddesi uyarınca güncellenen liste) (Yürürlük:5/7/2023)

ÖTV Tutarları Güncel Liste 03.01.2023 – 05.07.2023 – 03.01.2024 Karşılaştırmalı Tablo

(A) CETVELİ

    03.01.2023 Hali; 05.07.2023 Hali; 03.01.2024 Hali;

 G.T.İ.P. NO Mal İsmi  Vergi Oranı (%) Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)  Vergi Oranı (%) Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) Vergi Oranı (%) Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)
20.09 Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın

(Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Sebze suları ve Türk Gıda Kodeksine göre % 100 meyve suyu sayılanlar hariç)

10 10 10
22.02 Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları hariç) (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Doğal mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli gazlı içecekler; şalgam suyu; Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam

sütleri sayılanlar ile 2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13,

2202.91.00.00.00 hariç)

10 10 10
2202.10.00.00.11 Sade gazozlar 10 10 10
2202.10.00.00.12 Meyvalı gazozlar 10 10 10
2202.10.00.00.13 Kolalı gazozlar 35 35 35
2202.91.00.00.00 Alkolsüz biralar 10 10 10
2203.00 Malttan üretilen biralar 63 5,3924 63 6,1915 63 7,7771
22.04 Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09

pozisyonunda yer alanlar hariç) (2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç)

0 26,5150 0 30,4445 0 38,2413
2204.10 Köpüklü şaraplar 0 179,1420 0 205,6908 0 258,3682
22.05 Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç) 0 270,3698 0 310,4386 0 389,9419
2205.10.10.00.00 Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar 0 214,7043 0 246,5234 0 309,6580
2205.10.90.00.12 Alkol derecesi hacim itibariyle % 22 ve fazla olanlar 0 736,7780 0 845,9684 0 1.062,6209
2206.00 Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı, sake gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş

içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları

0 58,4947 0 67,1636 0 84,3641
2207.20 Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler [Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç] 0 736,7780 0 845,9684 0 1.062,6209
22.08 Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü

içecekler [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve

2208.90 hariç)]

0 736,7780 0 845,9684 0 1.062,6209
2208.20 Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler 0 736,7780 0 845,9684 0 1.062,6209
2208.50 Cin ve Geneva 0 736,7780 0 845,9684 0 1.062,6209
2208.60 Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç) 0 736,7780 0 845,9684 0 1.062,6209
2208.60.91.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar) 0 736,7780 0 845,9684 0 1.062,6209
2208.60.99.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar) 0 736,7780 0 845,9684 0 1.062,6209
2208.70 Likörler 0 736,7780 0 845,9684 0 1.062,6209
2208.90 Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç) 0 736,7780 0 845,9684 0 1.062,6209
2208.90.48.00.11 Rakı

(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)

0 736,7780 0 845,9684 0 1.062,6209
2208.90.71.00.11 Rakı

(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)

0 736,7780 0 845,9684 0 1.062,6209

 

(B) CETVELİ

    03.01.2023 Hali; 05.07.2023 Hali; 03.01.2024 Hali;
 

 

G.T.İ.P. NO

 

 

Mal İsmi

 

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) Maktu Vergi Tutarı (TL)  

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) Maktu Vergi Tutarı (TL) Vergi Oranı (%) Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) Maktu Vergi Tutarı (TL)
2402.10.00.00.11 Tütün içeren purolar 45 0,8694 1,1624 45 0,9982 1,3346 45 1,2538 1,6763
2402.10.00.00.12 Uçları açık purolar 45 0,8694 1,1624 45 0,9982 1,3346 45 1,2538 1,6763
2402.10.00.00.19 Sigarillolar 45 0,8694 1,1624 45 0,9982 1,3346 45 1,2538 1,6763
2402.20 Tütün içeren sigaralar 63 0,9680 0,9618 63 1,1114 1,1043 57 1,4249 4,8058
2402.90.00.00.00 Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

– Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

 

 

45 

 

63

 

 

0,8694

 

0,968 

 

 

1,1624

 

0,9618 

 

 

45 

 

63

 

 

0,9982 

 

1,1114

 

 

1,3346

 

1,1043

 

 

45

 

57

 

 

1,2538

 

1,4249

 

 

1,9763

 

4,8058

24.03 Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; “homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları

(2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19,

2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç)

63 0,9680 0,9618 63 1,1114 1,1043 57 1,4249 4,8058
2403.11.00.00.00 Bu faslın 1 nolu alt pozisyon notunda belirtilen nargile tütünleri 63 0,1950 1,1259 63 0,2238 1,2927 63 0,2811 1,6237
2403.19.10.00.19 Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar) 55 0,1238 1,1259 55 0,1421 1,2927 55 0,1784 1,6237
2403.19.90.00.19 Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçen ambalajlarda olanlar) 55 0,1238 1,1259 55 0,1421 1,2927 55 0,1784 1,6237
2403.99.10.00.00 Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün 63 0,9680 0,9618 63 1,1114 1,1043 57 1,4249 4,8058
4813.10.00.80.00 Diğerleri (Makaron) 0 0,1336 0 0,1533 0 0,1925

 

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu İçin Tıklayınız.

Gelir İdaresi Başkanlığı İçin Tıklayınız.

ÖTV Tutarları Karşılaştırma Tablo 03.01.2024 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.