Oda Yakmak

Günümüzden 40-50 yıl öncesine kadar Ağın ve çevresindeki köylerde (Elazığ), varlıklı, hali vakti yerinde olan ailelerin evlerinde müsait büyük bir oda ayrılıp bu oda uzun kış gecelerinde mahalledeki ve köydeki erkeklerin bir araya gelmesi için açılırdı. Buna “oda açmak” ya da “oda yakmak” denirdi. Bu odalara oturmaya gelenler, beyaz toprak sıvalı duvarları, tavanı döşemelerle (ağaç) veya tahtayla kaplı, tabanına döşenmiş kalın minderler ve duvarların üç tarafına birden dizilmiş yastıklara yaslanarak, sohbet eder, günlük işlerini konuşurlardı.
Sanırım, -günlük de olsa- Ağın ve çevresinde “oda açmak”la işlerin raporlanması sağlanıyordu.
Şirketimizin kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerine paralel olarak, planlı hedefler koymak, başarı anahtarı ve performansımızı artırıcı en önemli aksiyon… Uzun iş süreçlerinde -isteyelim ya da istemeyelim- çok miktarda veri oluşur. Bu veriler farklı kullanıcılar tarafından, farklı zamanlarda oluşturulur. Bir çeşit geribildirim olarak nitelendirebileceğimiz sonuç birikiminin, gerekli zamanlarda sistematik bir şekilde özetlenip, ilgili kişilerle paylaşılması gerekir. Kısaca, rapor verilir.

Bu içerik kilitli

İçeriğin Kilidini Açmak İçin Giriş Yapın!