Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Tebliğ 03.11.2023

03.11.2023 Tarihli 32358 Sayılı Resmi Gazete 

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

MOTORİN TÜRLERİNE BİODİZEL HARMANLANMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 16/6/2017 tarihli ve 30098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4- (1) Rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerinin biodizel harmanlama yükümlülüğünün hesaplanmasında, 2023 ve 2024 yılları tek bir yükümlülük dönemi olarak kabul edilir.”

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Tebliğ 03.11.2023 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.