Metil Bromür (MeBr) ile Fümigasyon Uygulamaları Hk

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Mersin Zirai Karantina Müdürlüğü

Sayı : E-94904223-320.03.03-13442766                                                                                                                                                                                                                                                 29.02.2024
Konu : Metil Bromür (MeBr) ile Fümigasyon Uygulamalarının Re-Export İçin Kısıtlanması

MERSİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE

İlgi : 27.02.2024 tarihli ve E-21817801 -320.03.01.01-13339363 sayılı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü yazısı.

İlgi Genel Müdürlüğümüz yazısında “Ülkemizde bitki karantinası fümigasyon uygulamaları;

–      11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu,

–      19 /06/2011 tarihli ve 27969 sayılı Bitki Karantinası Fümigasyon Yönetmeliği

–      Kıyı Tesislerinde Fümigasyon Uygulama Talimatı

–      23.06.2000 tarihli ve 24088 Sayılı Metil Bromür’ün Tarımda Kullanımının Azaltılması Hakkında Yönetmelik

–     19.04.2007 tarihli ve B.12.0.KKG.0.20.02.00-4993.015871-29128 Sayılı MeBr takibi talimatı kapsamında yürütülmektedir.

Ozon tabakasını incelten maddelerin kullanımının ve üretiminin kontrol altına alınmasını sağlamak üzere, “Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü” 1987 yılında kabul edilmiştir. Ülkemiz 19 Aralık 1991 tarihinde Montreal Protokolüne taraf olmuştur.

Montroeal Protokolü kapsamında ozon tabakasını incelten maddeler arasında yer alan MeBr’ün kullanımının azaltılması amacıyla ülkemizde 2020 yılında Metil Bromür’ün Tarımda Kullanımının Azaltılması Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır. Yönetmelikle birlikte Metil Bromür’e yalnızca taşıma öncesi karantina amaçlı kullanımlar için ruhsat verilmiş, toprakta kullanımı sonlandırılmış, 3 Zirai Karantina Müdürlüğünce satışı kontrollü bir şekilde yapılmış ve MeBr ile fümigasyon uygulamaları Bakanlıkça gözetime tabi tutulmuştur.

MeBr’ün insan ve çevre sağlığı üzerine olası riskleri de değerlendirilerek kullanımını azaltmak amacıyla “Ülkemiz menşeli olmayan, yalnızca ülkemiz gümrüklerinde/kara sularında MeBr uygulaması yaptırılmak amacıyla ülkemize getirilen ve daha sonrasında ihraç edilecek ürünlerde MeBr ile fümigasyon uygulamasının 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren yasaklanmasına” karar verilmiştir.

Ülkemiz menşeli olmayan Re-Export ürünlerin MeBr ile fümigasyon uygulamalarının yasaklanması sonrasında, Re-Export edilecek ürünlerde ülkemizde ruhsat verilen diğer fümigantlarla fümigasyon işlemi yapılabilecektir.” belirtilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Metil Bromür (MeBr) ile Fümigasyon Uygulamaları Hk yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.