Menşe Kontrol Tablosu Hakkında – GGM

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-73421605-724.01.02-00097047249
Konu : Menşe Kontrol Tablosu

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 24.04.2024 tarihli ve E-73421605-724.01.02-00096136234 sayılı yazı.

İlgide kayıtlı yazımız ekinde Menşe Kontrol Tablosunun güncel hali gönderilmişti. Söz konusu tablonun ikinci satırındaki “AB 1” anlaşma kodu BİLGE Sisteminde mevcut olan “AT” anlaşma kodu şeklinde kullanılmaya devam edilecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Emine Bilgehan TEKELİOĞLU
Bakan a.
Daire Başkanı

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine

Ticaret Bakanlığı İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Menşe Kontrol Tablosu Hakkında – GGM yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.