Menşe Kontrol Tablosu – GGM

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-73421605-724.01.02-00096136234

Konu: Menşe Kontrol Tablosu                                                                                                                                                                                                                                                                          SÜRELİ

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımızca hazırlanan “Menşe Kontrol Tablosu”nda yapılan değişikliklere istinaden BİLGE Sisteminde gerekli düzenlemeler yapılmış olup söz konusu değişiklerin 22.05.2024 tarihi itibariyle devreye alınması planlanmaktadır.

Mezkur tablonun son hali ilişikte gönderilmekte olup bağlantılarınız ve üyeleriniz nezdinde gerekli bilgilendirmenin yapılması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Emine Bilgehan TEKELOĞLU
Bakan a.
Daire Başkanı

EK: 1 adet tablo

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine


 

Tercihli Ticaret Düzenlemesinin

 

 

Menşe Ülke Kontrolü

 

 

Çıkış Ülkesi Kontrolü

GTİ P Kont rolü (çapr az küm ülasy on amac Aranacak Dolaşım Belgesi ve/veya Menşe İspat Belgesi MBS Kodları
 

Kodu

 

Açıklaması

EFTA EFTA Serbest

Ticaret

Anlaşması (STA)

EFTA Üyesi Ülkeler (İsviçre + Liechtenstein, Norveç, İzlanda) EFTA Üyesi Ülkeler + AB Üyesi Ülkeler + San Marino + Andorra + Faroe Adaları + Mısır + İsrail + Fas + Filistin + Tunus + Arnavutluk + Bosna-Hersek + Karadağ + Makedonya + Sırbistan + Gürcistan Var (1) 0302 EUR.1 Dolaşım Belgesi

0307 EUR-MED Dolaşım Belgesi

0538 Fatura

Beyanı

0807 EUR-MED Fatura Beyanı

AB 1 Türkiye-AB Ortaklık Konseyinin Gümrük Birliğine dair 1/95 sayılı Yok AB Üyesi Ülkeler (Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, İtalya, İrlanda Cumhuriyeti, Danimarka, Yunanistan, İspanya, Portekiz, Avusturya, İsveç, Finlandiya, Malta, Kıbrıs, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Slovenya, Litvanya, Letonya, Estonya, Bulgaristan, Romanya, Hırvatistan) + San Marino + Andorra Var (2) 0301 A.TR

Dolaşım Belgesi

AB 2 Türkiye-AB Ortaklık Konseyinin Gümrük Birliğine dair 1/95 sayılı Kararı AB (AB üyesi ülkeler + San Marino + Andorra) San Marino + Andorra + EFTA Üyesi Ülkeler + Faroe Adaları + Mısır + İsrail + Fas + Filistin + Tunus + Arnavutluk + Bosna-Hersek + Karadağ + Makedonya + Sırbistan + Gürcistan + Moldova + Kosova Var (2, 8) 0302 EUR.1 Dolaşım Belgesi 0307 EUR-MED Dolaşım Belgesi 0538 Fatura Beyanı

0807 EUR-MED Fatura Beyanı

AKCT Türkiye-AB “Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürünleri” STA AB (AB Üyesi Ülkeler + Andorra) AB Üyesi Ülkeler + San Marino + Andorra + EFTA Üyesi Ülkeler + Faroe Adaları + Mısır + İsrail + Fas + Filistin + Tunus Var (3) 0302 EUR.1

Dolaşım Belgesi

0307 EUR-MED Dolaşım Belgesi
0538 Fatura Beyanı
0807 EUR-MED Fatura Beyanı
ISR İsrail STA İsrail (624) İsrail + AB Üyesi Ülkeler + EFTA Üyesi Ülkeler + San Marino + Andorra Yok 0302 EUR.1

Dolaşım Belgesi

0307 EUR-MED Dolaşım Belgesi
0538 Fatura Beyanı
0807 EUR-MED Fatura Beyanı
ABTRM Türkiye-AB Ortaklık

Konseyinin tercihli tarım ürünleri ticaretine dair 1/98 sayılı Kararı

AB (AB Üyesi Ülkeler + San Marino + Andorra) AB Üyesi Ülkeler + San Marino + Andorra + EFTA Üyesi Ülkeler + Faroe Adaları + Mısır + İsrail + Fas + Filistin + Tunus Var (4, 11) 0302 EUR.1

Dolaşım Belgesi

0307 EUR-MED Dolaşım Belgesi
0538 Fatura Beyanı
0807 EUR-MED Fatura Beyanı
MKE Makedonya STA Kuzey Makedonya (096) Makedonya + AB Üyesi Ülkeler + San Marino + Andorra + EFTA Üyesi Ülkeler + Arnavutluk + Bosna-Hersek + Kosova + Karadağ + Sırbistan + Moldova Var (5) 0302 EUR.1

Dolaşım Belgesi

0538 Fatura Beyanı
BSH Bosna-Hersek

STA

Bosna-Hersek (093) Bosna-Hersek + AB Üyesi Ülkeler + San Marino + Andorra + EFTA Üyesi Ülkeler + Arnavutluk + Kosova + Karadağ + Makedonya + Sırbistan + Moldova Var (5) 0302 EUR.1

Dolaşım Belgesi

0538 Fatura Beyanı
FIL Filistin STA Filistin (625) Filistin (625) + AB Üyesi Ülkeler + San Marino + Andorra + EFTA Üyesi Ülkeler Yok 0302 EUR.1

Dolaşım Belgesi

0307 EUR-MED Dolaşım Belgesi
0538 Fatura Beyanı
0807 EUR-MED Fatura Beyanı
TNS Tunus STA Tunus(212) Tunus + AB Üyesi Ülkeler + San Marino + Andorra + EFTA Üyesi Ülkeler + Mısır + Fas Yok 0302 EUR.1

Dolaşım Belgesi

0307 EUR-MED Dolaşım Belgesi
0538 Fatura Beyanı
0807 EUR-MED Fatura Beyanı
FAS Fas STA Fas (204) Fas + AB Üyesi Ülkeler + San Marino + Andorra + EFTA Üyesi Ülkeler + Mısır + Tunus Yok 0302 EUR.1

Dolaşım Belgesi

0307 EUR-MED Dolaşım Belgesi
0538 Fatura Beyanı
0807 EUR-MED Fatura Beyanı
SUR (6) Suriye s ta Suriye (608) Suriye (608) Yok 0538 Fatura Beyanı
MSR Mısır STA Mısır (220) Mısır + AB Üyesi Ülkeler + San Marino + Andorra + EFTA Üyesi Ülkeler + Fas + Tunus Yok 0302 EUR.1

Dolaşım Belgesi

0307 EUR-MED Dolaşım Belgesi
0538 Fatura Beyanı
0807 EUR-MED Fatura Beyanı
ARN Arnavutluk STA Arnavutluk (070) Arnavutluk + AB Üyesi Ülkeler + San Marino + Andorra + EFTA Üyesi Ülkeler + Bosna-Hersek + Kosova + Karadağ + Makedonya + Sırbistan + Moldova Var (5) 0302 EUR.1

Dolaşım Belgesi

0538 Fatura Beyanı
GUR Gürcistan STA Gürcistan (076) Gürcistan + AB Üyesi Ülkeler + San Marino + Andorra + EFTA Üyesi Ülkeler Var (5, 7) 0302 EUR.1 Dolaşım Belgesi 0538 Fatura

Beyanı

KAR Karadağ STA Karadağ (097) Karadağ + AB Üyesi Ülkeler + San Marino + Andorra + EFTA Üyesi Ülkeler + Arnavutluk + Bosna-Hersek + Kosova + Makedonya + Sırbistan + Moldova Var (5) 0302 EUR.1

Dolaşım Belgesi

0538 Fatura Beyanı
SRB Sırbistan STA Sırbistan (098) Sırbistan + AB Üyesi Ülkeler + San Marino + Andorra + EFTA Üyesi Ülkeler + Arnavutluk + Bosna-Hersek + Kosova + Karadağ + Makedonya + Moldova Var (5) 0302 EUR.1

Dolaşım Belgesi

0538 Fatura Beyanı
SIL Şili STA Şili (512) Şili (512) Yok 0302 EUR.1

Dolaşım Belgesi

0538 Fatura Beyanı
KORE G.Kore STA G.Kore (728) G.Kore (728) Yok 0842 Menşe Beyanı
MORIT Morityus STA Morityus (373) Morityus (373) Yok 0302 EUR.1

Dolaşım Belgesi

0538 Fatura Beyanı
MY Malezya STA Malezya (701) Malezya (701) Yok 0876 Menşe Belgesi
0538 Fatura Beyanı
IRI İran TTA İran (616) İran (616) Yok 0866 Menşe İspat Belgesi
D8 D8 TTA Endonezya(700)+İran(616)+Malezya(701)+Nij erya(288)+Pakistan(66 2)+ Bangladeş (666) Endonezya(700)+İran(616)+Malezya(701)+Nijerya(288)+Pakistan(66 2) + Bangladeş (666) Yok 0974-D-8 Menşe İspat Belgesi
MD Moldova STA Moldova (074) Moldova + AB Üyesi Ülkeler + San Marino + Andorra + Arnavutluk + Bosna-Hersek + Karadağ + Makedonya + Sırbistan Var (5) 0302 EUR.1 Dolaşım Belgesi 0538 Fatura Beyanı
KOS Kosova STA Kosova (095) Kosova (095) + AB Üyesi Ülkeler+ Arnavutluk + Bosna-Hersek + Karadağ + Makedonya + Sırbistan Var (5) 0302 EUR.1

Dolaşım Belgesi

0538 Fatura Beyanı
FAR Faroe STA Faroe Adaları (041) Faroe Adaları (041) + AB Üyesi Ülkeler + San Marino + Andorra + EFTA Üyesi Ülkeler Yok 0302 EUR.1 Dolaşım Belgesi 0538 Fatura Beyanı
SIN Singapur STA Singapur(706) Singapur(706) Yok 0842 Menşe Beyanı
VNZ Venezuela STA Venezuela (484) Venezuela (484) Yok 0302 EUR.1

Dolaşım Belgesi

BK Birleşik Krallık

STA

Birleşik Krallık (006) Birleşik Krallık (006) Yok 0842 Menşe Beyanı
TPSOIC TPS-OIC Bahreyn (640), Bangladeş (666), Birleşik Arap Emirlikleri (647), Fas (204), İran (616), Katar (644), Kuveyt (636), Malezya (701), Pakistan (662), Suudi Arabistan (632), Umman (649), Ürdün (628) Bahreyn (640), Bangladeş (666), Birleşik Arap Emirlikleri (647), Fas (204), İran (616), Katar (644), Kuveyt (636), Malezya (701), Pakistan (662), Suudi Arabistan (632), Umman (649), Ürdün (628) Yok 2817 TPS-OIC Menşe İspat

Belgesi

AZ Azerbaycan TTA Azerbaycan (078) Azerbaycan (078) Yok 2816 TR – AZ Menşe İspat Belgesi
PAK Pakistan MTA Pakistan (662) Pakistan (662) Yok 2815 TUR-PAK Menşe İspat Belgesi
OZBEK Özbekistan TTA Özbekistan Özbekistan Yok 0302 EUR.1

Dolaşım Belgesi

BAE BAE KEOA Birleşik Arap Emirlikleri (647) Birleşik Arap Emirlikleri (647) Yok 2818 TR-UAE Menşe İspat Belgesi
0842 Menşe Beyanı
EAGU En Az Gelişmiş Ülkeler En Az Gelişmiş Ülkeler En Az Gelişmiş Ülkeler, İsviçre, Norveç Yok 1049 REX Menşe Beyanı

(10)(12)

GYU Gelişme Yolundaki

Ülkeler

Gelişme Yolundaki Ülkeler Gelişme Yolundaki Ülkeler, İsviçre, Norveç Yok 1049 REX Menşe Beyanı

(10)(12)

OTDU Özel Teşvik Düzenlemesi Ülkeleri Özel Teşvik Düzenlemesi Ülkeleri Özel Teşvik Düzenlemesi Ülkeleri, İsviçre, Norveç Yok 1049 REX Menşe Beyanı

(10)(12)

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Menşe Kontrol Tablosu – GGM yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.