KKDF Teftiş Raporu Hakkında – GGM

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-85593407-663.03[GGM-TR821]
Konu : 524-B/19 Sayılı-01.11.2023 Tarihli Teftiş Raporu

06.06.2024 / 97644116
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 22.04.2024 tarihli ve 96098117 sayılı dağıtımlı yazı.

İlgide kayıtlı yazımızla, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 237/1 inci maddesi uyarınca özet beyan eksikliğine ilişkin tanzim edilecek ceza tutarlarının belirlenmesinde kaynak kullanımını destekleme fonunun (KKDF) hesaplamaya dahil edilmesi gerekip gerekmediği hususunda Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan görüşe istinaden, özet beyan eksikliğine ilişkin tanzim edilecek ceza tutarlarının belirlenmesinde KKDF’nin hesaplamaya dahil edilmemesi gerektiği bildirilmiştir.

Bu defa, Ticaret Müfettişleri Esen ÖZDEN ve Cengiz SOYLU tarafından düzenlenen 01.11.2023 günlü 524-B/19 sayılı Teftiş Raporunun ilgili bölümünde Gümrük Kanunu’nun 235/5-c maddesi uyarınca hesaplanacak ceza tutarının hesaplanmasına KKDF’nin dahil edilmesinin gerekip gerekmediği hususunun Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilmesi istenilmiştir.

Gümrük Kanununun 235’inci maddesi beşinci fıkrası (c) bendinde yer alan cezanın transit rejimine konu edilen serbest dolaşımda olmayan eşyanın varış gümrük idaresince yapılan kontrolü sonucu ortaya çıkan beyana göre eksiklik durumunda uygulanıyor olması, söz konusu para cezasının sorumlusunun asıl sorumlu veya taşıyıcı olması ve bu kişilerin söz konusu eşya bedeline ilişkin yapılan para transferi ile herhangi bir alakalarının bulunmaması, KKDF’nin konusunu gümrük rejimi ve eşya türü itibariyle KKDF’nin konusuna giren ve usulüne uygun bir biçimde tescil edilmiş ithalat beyannamelerinden eşya bedelinin beyannamenin tescil tarihi itibariyle peşin olarak ödendiği tevsik edilemeyenlerin oluşturduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde, söz konusu madde hükmü uyarınca beyan eksikliğinde uygulanan cezanın tutarının belirlenmesinde KKDF’nin hesaplamaya dahil edilmemesi gerekmektedir.

Bilgileri ile buna göre gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Ticaret Bakanlığı için Tıklayınız.

Mevzuat için Tıklayınız.

KKDF Teftiş Raporu Hakkında – GGM yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.