Kayda Bağlı İhracat GTİP 1701.99.10.00.11 Hk

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-52707093-452.01
Konu: Kayda Bağlı İhracat

29.04.2024 / 96294721
DAĞITIM YERLERİNE

İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 29.04.2024 tarih ve 96262433 sayılı yazıda; 31.08.2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kristal Şeker (GTİP: 1701.99.10.00.11) ihracatına kayıt verilmesi hususu ile GTP:1701 alt açılımında yer alan diğer eşyanın ihracatına miktar kısıtlaması olmaksızın kayıt verilmesi hususlarının 26/04/2024 tarihli Bakanlık Makamı Onayı ile uygun görüldüğü belirtilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Deniz Okan SAVAŞ
Bakan a.
Daire Başkanı

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Kayda Bağlı İhracat GTİP 1701.99.10.00.11 Hk yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.