Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ 2024/7 Ek

07.02.2024 Tarihli 32453 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

KARAYOLU TAŞIT ARAÇLARININ İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2024/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 31/12/2023 tarihli ve 32416 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/7)’in 3 üncü maddesinde yer alan tablodaki 87.03 gümrük tarife pozisyonuna (GTP) ait satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

87.03

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (go-kart araçları hariç) (8703.10.11.00.00 GTİP’li arama kurtarma/acil müdahale amaçlı paletli araçlar hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil)

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ 2024/7 Ek yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.