Kapsamlı Teminat Devri (Tebliğ Değişikliği) Hakkında Yazı

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-96603261-010.05-00092509415
Konu : Kapsamlı Teminat Devri (Tebliğ Değişikliği)

02.01.2024/92509415
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No: 15) 31/12/2023 tarihli, 32416 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğin 3’üncü maddesi ile; Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)’ün 5 inci maddesinde değişiklik yapılmış olup teminat gümrük idaresi, kapsamlı teminat için Bakanlığın kurumsal internet sayfasında yayımlanan kılavuzda yer alan tabloya göre başvuru sahibinin şirket merkezinin ticaret siciline kayıtlı bulunduğu ilin karşısında yer alan gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri olarak belirlenmiştir.

Bununla birlikte; Genel Müdürlüğümüzce Bakanlığın kurumsal internet sayfasında yetkili gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri listesi yayımlanıncaya kadar kapsamlı teminat için teminat gümrük idaresi olarak Gümrükler Genel Müdürlüğü yetkili olmaya devam edecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
– Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
– Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND)
– Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD)
– Uluslararası Karayolu İle Yük Taşımacılığı ve Acente Sahipleri Derneği (UKAT)
– Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği
– Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği
– İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği
– İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği
– Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Kapsamlı Teminat Devri (Tebliğ Değişikliği) Hakkında Yazı yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.